Hva bør jeg vurdere når jeg velger gulvbelegg?

Cecilia Blomqvist / 06 september 2023

5 krav som bør vurderes når du velger et gulvsystem

Når du velger gulvmaterialer, kan du forhindre problemer ved å legge vekt på en nøye gjennomtenkt kravspesifikasjon. Ulike gulvmaterialer har varierte egenskaper, så det gjelder å prioritere og gå på kompromiss når du velger. Det viktige er å ta et faktabasert og bevisst valg. Nedenfor er en beskrivelse av kravene som bør vurderes når du velger et gulvsystem.

  1. Forventet levealder – Forventet levealder er kanskje det mest grunnleggende kriteriet. Gulvets levetid er ofte avgjørende for både kostnads- og miljøpåvirkning.

  2. Tekniske funksjonskrav - Vil gulvet bli belastet av kjemikalier (kontinuerlig, midlertidig, i hvilke konsentrasjoner), mekanisk belastning, tung trafikk, høye / lave temperaturer eller raske temperaturendringer? Er det krav til høy lysmotstand? Grunnlaget må også tas i betraktning. I noen tilfeller kan det være krav til tetthet for å beskytte underlaget mot fukt og kjemisk angrep. I andre tilfeller er det bevegelige sprekker i underlaget som stiller krav til overflatebeleggets evne til sprekkoverbygging.

  3. Økonomi - I tillegg til materialkostnadene, må det også tas hensyn til installasjonskostnader og eventuelle produksjonsavbrudd under installasjonen. Kostnaden per kvadratmeter skal være relatert til forventet levetid og vedlikeholdskostnader.

  4. Tidsstyring - Noen ganger må lokalene kunne brukes umiddelbart etter at gulvet er lagt. Det er derfor viktig å finne ut når lokalene er tilgjengelige igjen. Valg av gulv kan ha innvirkning på tiden. For eksempel oppfattes noen systemer som forstyrrende når de legges under drift på grunn av sterke lukt.

  5. Internt miljø og sikkerhet - Områder med fotgjengertrafikk trenger sklisikring. Andre sikkerhetskrav kan eksistere i våte områder eller i rom med fare for brann og eksplosjoner. I enkelte miljøer stilles spesielle hygienekrav; Gulvet må være lett å holde rent og tåler også hyppige belastninger av kjemikalier og rengjøring med for eksempel varmt vann.