Hvad skal jeg overveje, når jeg vælger gulvbelægning?

Cecilia Blomqvist / 06 september 2023

5 krav, der skal tages i betragtning, når du vælger et gulvsystem

Når du vælger gulvmaterialer, kan du forebygge problemer ved at lægge kræfter i en nøje gennemtænkt kravspecifikation. Forskellige gulvmaterialer har forskellige egenskaber, så det handler om at prioritere og gå på kompromis, når du træffer dit valg. Det vigtige er at træffe et faktabaseret og bevidst valg. Nedenfor er en beskrivelse af de krav, der skal tages i betragtning ved valg af gulvsystem.

  1. Levetid - Forventet levetid er måske det mest grundlæggende kriterium. Gulvets levetid er ofte afgørende for både omkostninger og miljøpåvirkning.

  2. Tekniske funktionskrav - Vil gulvet blive udsat for kemikalier (kontinuerligt, midlertidigt, i hvilke koncentrationer), mekaniske påvirkninger, tung trafik, høje/lave temperaturer eller hurtige temperaturændringer? Er der krav til høj lysresistens? Underlaget skal også tages med i betragtning. I nogle tilfælde kan der være krav til tæthed for at beskytte underlaget mod fugt og kemiske angreb. I andre tilfælde er der bevægelige revner i underlaget, der stiller krav til overfladebelægningens revneoverbyggende egenskaber.

  3. Økonomi - Ud over materialeomkostningerne skal udlægningsomkostningerne og enventuelle driftsstop under udlægningen også tages med i betragtning. Kvadratmeterprisen skal fastsættes i forhold til forventet levetid og vedligeholdelsesomkostninger.

  4. Tidsstyring - Nogle gange skal rummet kunne bruges umiddelbart efter, at gulvet er lagt. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvornår lokalerne vil være tilgængelige igen. Valget af gulv kan påvirke tiden. Nogle systemer opfattes for eksempel som forstyrrende ved udlægning under driften på grund af en stærk lugt.

  5. Indre miljø og sikkerhed - Områder med gangtrafik har brug for skridsikring. Der kan være andre krav til sikkerheden i våde miljøer eller i miljøer med risiko for brand og eksplosion. I nogle miljøer stilles der særlige hygiejnekrav; Gulvet skal være let at holde rent og desuden kunne tåle hyppig udsættelse for kemikalier og rengøring med f.eks. varmt vand.