Generelle spørgsmål om fugefrie gulve

Her finder du ofte stillede generelle spørgsmål om vores slidstærke overfladebelægninger...


Hvem lægger gulvbelægningerne?

Arbejdet udføres af en autoriseret entreprenør for at sikre kvaliteten af den færdige belægning. Det kan være alt lige fra gulve, sikkerhedsbassiner og tanke til vægge og lofter. Se vores autoriserede gulventreprenører eller kontakt os.

Hvilke farver er tilgængelige?

Vi kan lægge et hærdeplastgulv i næsten enhver farve. Vi har et udvalg af standardfarver for hvert af vores produkter.

Hvis den farve, du ønsker, ikke fås som standard, kan vi give dig en farve, der er specialblandet for at komme så tæt som muligt på en farveprøve eller RAL-farvereference, som du angiver.

Ikke-standard og specialblandet farve er dyrere end standardfarve, men giver et mere individuelt gulv. Kontakt kundeservice for yderligere oplysninger.

Hvad er epoxybelægninger?

Vores epoxysystemer består af en hærdeplast, der kan tilpasses forskellige industrielle anvendelsesområder.

Det er dine behov, der styrer. Belægningen kan kombineres med forskellige typer pigmenter og fillere. På denne måde opnås den optimale kombination af ønskede egenskaber, såsom overfladestruktur, kemisk resistens, slidstyrke, rengøringsevne, skridsikre egenskaber og visuelle effekter.

Epoxy har en høj resistens over for alkaliske påvirkninger, men også over for visse opløsningsmidler samt brændstof og olier. Epoxybelægninger er på større overflader den mest økonomiske løsning. Lugtfri anvendelse.

Jeg er arkitekt/specifikationsansvarlig og har brug for hjælp til materialevalg. Hvem skal jeg kontakte?

Udfyld kontaktformularen for rådgivning, og en af vores gulvproduktspecialister vil kontakte dig.

Hvad er polyurethanbelægninger?

Fordelen ved polyurethanbelægninger er frem for alt, at de kan varieres fra fleksibel til hård overflade. Polyuretan bruges hovedsageligt på overflader, hvor der er behov for fleksible belægninger, eller hvor du rengør med damp og varmt vand.

Polyurethan klarer alkalisk påvirkning meget godt. Lugtfri anvendelse.

Hvad er vinylesterbelægninger?

Vinylesteren (Flowchem VE) kan modstå betydeligt højere temperaturer og har højere syreresistens end epoxy-, polyurethan- og akrylbelægninger.

Vinylesteren bruges hovedsageligt i laminerede systemer, hvor den klarer sig bedre mod kemisk og fysisk påvirkning, såsom kemiske tanke og rørledninger, men også som gulvbelægning, hvor der kræves høj syreresistens.

Hvad skal jeg overveje, når jeg vælger en belægning?

Ved valg af gulvmaterialer kan problemer forebygges ved at fokusere på en gennemtænkt kravspecifikation. Forskellige gulvmaterialer har forskellige egenskaber, så det handler om at prioritere og gå på kompromis, når du træffer dit valg. Det vigtige er at træffe et faktabaseret og bevidst valg. Nedenfor følger en beskrivelse af de krav, der bør overvejes, når du vælger et gulvsystem.

Levetid - Forventet levetid er måske det mest grundlæggende kriterium. Gulvets levetid er ofte afgørende for både omkostninger og miljøpåvirkning.
Tekniske funktionskrav - Vil gulvet blive udsat for kemikalier (kontinuerligt, midlertidigt, i hvilke koncentrationer), mekaniske påvirkninger, tung trafik, høje/lave temperaturer eller hurtige temperaturændringer? Er der krav til høj lysresistens? Underlaget skal også tages med i betragtning. I nogle tilfælde kan der være krav til tæthed for at beskytte underlaget mod fugt og kemiske angreb. I andre tilfælde er der bevægelige revner i underlaget, der stiller krav til overfladebelægningens revneoverbyggende egenskaber.
Økonomi - Ud over materialeomkostningerne skal udlægningsomkostninger og eventuelle driftsstop under udlægningen også tages med i betragtning. Prisen pr. kvadratmeter skal fastsættes i forhold til forventet levetid og vedligeholdelsesomkostninger.
Tidsstyring - Nogle gange skal lokalerne kunne bruges umiddelbart efter, at gulvet er lagt. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvornår lokalerne vil være tilgængelige igen. Valget af gulv kan påvirke tiden. Nogle systemer opfattes for eksempel som forstyrrende ed udlægning under driften på grund af en stærk lugt.
Indre miljø og sikkerhed - Områder med gangtrafik har brug for skridsikring. Der kan være andre krav til sikkerheden i våde miljøer eller i miljøer med risiko for brand og eksplosioner. I nogle miljøer stilles der særlige hygiejnekrav; Gulvet skal være let at holde rent og desuden kunne tåle hyppig udsættelse for kemikalier og rengøring med f.eks. varmt vand.