Bæredygtigt byggeri med Flowcrete


Vi arbejder ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Som produktionsvirksomhed forstår CPG Europe, hvordan man bedst muligt udvikler og fremstiller gulvsystemer til industrien. Vores Flowcrete-produkter er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med miljøstandarden ISO 14001 og kvalitetsledelsessystemet ISO 9001.

Alle vores entreprenører uddannes løbende i både håndtering af hærdeplast og i den dermed forbundne emballage- og affaldshåndtering. Vores helhedskoncept er opbygget ud fra et bæredygtighedsperspektiv og giver en række vigtige miljøfordele…

Miljø- og helbredsmæssig påvirkning fra færdige gulvbelægninger

De færdige gulvsystemer udgør ikke en miljø- eller sundhedsrisiko. Lang holdbarhed og stor slidstyrke giver en lang levetid og mindsker behovet for reparation og vedligeholdelse. Den fugefri overflade giver store hygiejniske og miljømæssige fordele, da den er rengøringsvenlig og kun kræver minimal brug af kemikalier.

Luftkvalitet

Med Flowcretes fugefrie gulvbelægninger reduceres problemerne med betonstøv. Det giver et bedre arbejdsmiljø og mindsker problemerne med støvede slutprodukter. Vi har også udviklet en komplet serie af M1-klassificerede gulvsystemer, som opfylder de absolut strengeste krav til VOC-emissioner.

Energibesparelse

I modsætning til ubehandlede betongulve giver behandlede gulvoverflader en god refleksion af lyset, hvilket igen reducerer energiforbruget, fordi der brug for færre lyskilder. Et lyst arbejdsmiljø giver også øget trivsel hos personalet.

Genanvendte materialer

I tilfælde af reparation/renovering udgør den eksisterende overflade et udmærket underlag for det nye lag og kan derfor genanvendes i hele bygningens levetid, hvilket giver langsigtede miljømæssige fordele. Når bygningen en gang rives ned, kan hærdeplastbelægningen anvendes som fyldmateriale sammen med betonen.

Klimadeklarationer (EPD'er)

Klimadeklaration skal implementeres for nybyggeri, der er blevet givet byggetilladelse til efter 1. januar 2022 i Sverige og 1. januar 2023 i Danmark og Norge. Der er undtagelser fra kravene til bygningsstørrelse, bygningstype med mere og regler for kravene. Vi anbefaler, at du nærstuderer lovgivningen for hvert land grundigt for at finde ud af, hvad du præcist har brug for til dit projekt.

Klimadeklarationer (EPD'er) for Flowcretes gulvsystemer og produkter kan downloades under Teknisk dokumentation på Flowcretes hjemmeside.