Bærekraftig konstruksjon med Flowcrete

Flowcrete utvikler sine produkter på en bærekraftig måte. Vi vurderer den miljømessige, sosiale og økonomiske påvirkningen våre materialer har knyttet til produksjon og levering. 


Våre miljøtiltak

  • Utvikle produkter som gir miljøgevinst ved å sørge for lang holdbarhet, stor driftsikkerhet, enkelt vedlikehold og trygg avhending av ubrukte materialer.
  • Utvikling og bruk av løsemiddelfrie produkter for å redusere utslipp.
  • Redusere avfall til et minimum, og ha faste rutiner på hvordan avfall skal håndteres.
  • Redusere mengden av emballasje ved å levere større mengder av produkter i UN sertifiserte bulk containere med returordning.
  • Ta vare på ressurser ved å bruke resirkulerte produkter i produksjonen av nye.


Miljøgevinster og våre produkter

Vi har noen av de mest miljøvennlige herdeplaster i verden og vi jobber med kontinuerlig forbedring av disse.

Herdeplastgulv kan legges over gammel herdeplast, noe som fører til at det gamle belegget blir en del av bygget inntil det rives. Herdeplaster er miljøvennlige i herdet tilstand. De utgjør ingen trussel mot miljøet som lagret avfall.

Våre fugefrie gulvløsninger bedrer luftkvaliteten betydelig og betongstøv reduseres kraftig.

I motsetning til ubehandlede betonggulv gir våre gulvflater en god refleksjon av lyset i lokalet. Noe som fører til redusert behov for lyskilder og redusert energiforbruk.

Herdeplastsystemene er fugefrie, og har høy slitestyrke. Overflaten er lett å rengjøre, med et minimum forbruk av rengjøringsmidler. Belegget har lang levetid og reparasjon og vedlikehold er enkelt å utføre.

Produksjon og installasjon er utført med høy utnyttelsesgrad av materialer, samt minimalt med avfall i forhold til mange andre løsninger. Vi bruker autoriserte leggere, som er utdannet i å håndtere materialene på en forsvarlig måte.

BREEAM

BREEAM- BRE Environmental Assessment Method – er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy. I BREEAM nybygg og rehabiliteringsprosjekter oppnås poeng innenfor prosjektledelse, bygningens energibruk, inneklima, valg av materialer og avfallshåndtering. Flowcrete Norway kan levere både belegg- og coatingløsninger som er godkjente og benyttes i disse miljøfokuserte prosjektene.

De fleste av våre produkter, som selges på det norske markedet, produseres av Flowcrete i Polen enligt ISO 14001 og Flowcrete har også ISO 9001 sertifisering.


Klimadeklarasjoner (EPD)

Klimaerklæring skal implementeres for nybygg som har fått byggetillatelse etter 01.01.2022 i Sverige og 01.01.2023 i Danmark og Norge. Det er unntak fra kravene til bygningsstørrelse, bygningstype med mer. For å finne ut hva du trenger for prosjektet ditt, anbefaler vi at du studerer lovgivningen for hvert land.

Klimadeklarasjoner (EPD) for Flowcrete gulvsystemer og produkter kan lastes ned under Tekniske Data på Flowcretes hjemmeside.