Tre måter å redusere risikoen for matforgiftning

Cecilia Blomqvist / 10 mai 2023

Tre gulvrelaterte måter en næringsmiddelvirksomhet kan minimere trusselen fra kontaminasjoner og bakterier på

De fleste har hørt om masseforgiftninger rapportert av media. Nylig var det rapporter om et utbrudd av E. coli 0157: H7 i USA, hvor infeksjoner kan knyttes til inntak av romaine salat fra Yuma-vekstområdet. Dette utbruddet har så langt ført til at nesten 200 personer er smittet i 35 stater i USA, 89 personer som trenger sykehusinnleggelse og fem personer har dødd.

Over 700 serotyper av E. coli-bakterier er hittil identifisert. Den mest beryktede er den som er nevnt ovenfor, som forårsaker omtrent 100.000 sykdomstilfeller, 3000 sykehusinnleggelser og 90 dødsfall hvert år i USA.

Å kunne spore disse utbruddene tilbake til kilden kan bidra til å redde liv, ettersom matvarer ofte blir tilbakekalt for å stoppe ytterligere infeksjonstilfeller. Å bli identifisert som kilde kan imidlertid være helt katastrofalt for produksjonsanlegget og kan koste en bedrift store beløp for å rette opp årsaken til utbruddet, føre til tap av arbeidsplasser, nedleggelse av anlegg, søksmål og til og med fengselsstraffer.

Derfor er det bra for alle å sørge for at anleggene unngår risiko for matforgiftning. Vi har satt sammen følgende liste over tre gulvrelaterte måter en næringsmiddelvirksomhet kan minimere trusselen fra kontaminasjoner og bakterier på.

1. Smussfrie avløp

Et av de mest kritiske områdene å være oppmerksom på i utformingen av et næringsmiddelanlegg, er avløpssystemet. Bruk av feil materiale eller tømmeteknikk kan føre til økt bakterievekst, noe som kan medføre alvorlige kontaminasjonsproblemer. 

Avløpsrenner med rister er tradisjonelt veldig populært i næringsmiddelanlegg, men de kan lett brytes ned over tid på grunn av konstant eksponering for rengjøringsløsninger, tunge maskiner, naturlige syrer fra matvarer og utallige andre faktorer. Slukrenner har derimot ingen rister, noe som gjør rengjøring mye mer håndterlig. Det sømløse prinsippet betyr at det ikke finnes skjulte sprekker eller rom for bakterier å gjemme seg og vokse i. 

2. Rutiner for regelmessig rengjøring

Et grundig og regelmessig rengjøringsregime må følges i alle næringsmiddelanlegg, selv om det finnes antibakterielle gulv. Opplæring av de ansatte til å følge dette regimet vil bidra til å holde anlegget hygienisk i arbeidstiden og bidra til å redusere risikoen for kontaminasjon og matforgiftning. Bruk av rengjøringsprodukter går hånd i hånd med de antibakterielle egenskapene for å opprettholde høye hygienestandarder. Ingen av dem skal brukes alene, men overensstemmelse med hverandre.

Nedspyling av anlegg kan resultere i stående vann, noe som kan være ekstremt farlig. Med fall gulvet, vinklet nedover mot sluket, kan tyngdekraften gi en hjelpende hånd for å la rengjøringsvannet renne bort fra gulvet i anlegget og ta smuss eller bakterier med seg.

3. Kontamineringsfrie soner

Til slutt kan soneinndeling av et anlegg bidra til ytterligere å redusere risikoen for kontaminasjon og potensialet for utbrudd. For eksempel å holde ubearbeidede og tilberedte matvarer atskilt, eller vaskede og uvaskede produkter i separate områder av anlegget. Gulvet kan brukes til å avmerke disse atskilte områdene ved bruk av forskjellige typer farget hardplast for forskjellige soner, eller ved å bruke avgrensningslinjer for å merke av spesifikke rom.