Gulvsystem og forurensning i næringsmiddelindustrien: Råd for å sikre et hygienisk gulvsystem

Cecilia Blomqvist / 24 mai 2023

Få sektorer er like bevisst på farene ved uhygieniske miljøer som næringsmiddelindustrien. For disse bedriftene er konsekvensene av å ikke oppfylle hygienekrav store. Mangel på å etterfølge kravene kan føre til svekket omdømme, tap av inntekt og i alvorlige tilfeller sivile eller strafferettslige søksmål.

Disse alvorlige konsekvensene betyr at næringsmiddelprodusentene er nødt til å forstå hvilken krav som stilles til de ulike avdelingene  i et anlegg for å kunne opprettholde et rent og effektivt produksjonsmiljø. Gulvet utgjør en vesentlig overflat i lokalet og valg av gulvsystem har derfor en betydelig innvirkning på hygienestandarden i anlegget. Det meste av forurensning og spill fra produksjon vil havne på gulvet, i tillegg til at smuss kan følge med skotøy og hjul på utstyr inn i produksjonslokalet.  Dersom ikke dette kan fjernes raskt og enkelt vil det raskt bli et hygieneproblem.

Hvis gulvet ikke tåler belastningene det utsettes for, kan det gi grobunn for ulike mikrober. Dette kan føre til matkontaminasjon. For å sikre at gulvet, som en viktig del av produksjonsmiljøet, bidrar til god hygiene over tid er det vigtig å velge et gulvsystem som innehar de riktige egenskapene.

En av de viktigste egenskapene til et gulv i næringsmiddelindustrien er at det har en fugefri og tett overflate. Skjøter og sprekker er vanskelige å renholde og gir grobunn for bakterier.

Det er viktig å velge et gulvsystem som beholder disse egenskapene gjennom hele gulvets levetid. Dersom det oppstår sprekker og gliper når anlegget er satt i drift vil faren for kontaminasjon øke. I mange tilfeller vil det i næringsmiddelindustrien være nødvendig å skreddersy et system som tåler påkjenninger som:

  • Varmesjokk: Dette skjer når gulvets temperatur raskt endres, for eksempel under damprensing, når en ovnsdør åpnes eller hvis et rom avkjøles for raskt
  • Etsende kjemikalier: De fleste produksjonsanlegg for næringsmidler bruker etsende stoffer som kan havne på gulvet, for eksempel rengjøringskjemikalier, varme oljer, sukkerholdige løsninger og biprodukter, inkludert blod og fett.
  • Støt og slitasje: I travle industrilokaler kan tunge paller, utstyr, traller og reoler utsette gulvet for stor mekanisk belastning.

Overgangen mellom gulv og vegg er et område der bakterier lett kan få grobunn. For å unngå dette problemet kan man velge å lage en hulkil, en buet og sømløs overgang.

Et annet område som kan være utfordrende med tanke på hygiene er overgangen mot sluk. Det er viktig med rett fall mot sluk og en avslutning mot slukrist som sørger for at man unngår skjøter eller sprekker.

For å sikre et gulv av høy kvalitet og lang levetid er det viktig å ta hensyn til belastningene gulvet vil bli utsatt for. Type herdeplast, tykkelse, bruk av tilslag og leggemåte kan påvirke gulvets egenskaper.

Flowcretes spesialister på herdeplast lang erfaring fra bruk av systemene i næringsmiddelindustrien og hjelper gjerne med å finne den best egnede løsningen for ditt prosjekt. For å finne ut mer, kontakt oss eller lære mer om hvordan produktene og tjenestene kan løse gulvutfordringer i næringsmiddelsektoren.