Golvbeläggning och livsmedelsförorening: Specifika råd för att säkerställa en hygienisk golvyta

Cecilia Blomqvist / 24 maj 2023

Få sektorer är så medvetna om farorna med ohygieniska omgivningar som livsmedels- och dryckesindustrin. Om företag på denna marknad inte uppfyller en hög sanitetsnivå, kan det leda till problem som t.ex. bristande efterlevnad av regelverk, skamfilat rykte, förlorade affärer och till och med civilrättsliga eller straffrättsliga rättstvister.

De allvarliga konsekvenserna innebär att livsmedels- och dryckesproducenter måste förstå vilken roll varje del av en anläggning spelar, för att upprätthålla en ren och effektiv arbetsplats. Särskilt golvet kan ha en betydande inverkan på arbetsplatsens hygieniska fullständighet eftersom det både är byggnadens största yta och de flesta föroreningarna hamnar där på grund av tyngdkraften. Dessutom kan smuts och skräp fastna på skor eller hjulförsedda redskap, samtidigt som utspillda ämnen snabbt kan bli problematiska, om de inte kan avlägsnas på ett enkelt sätt.

Om golvet inte håller måttet, kan mikrober snart ansamlas, vilket innebär att arbetsplatsen riskerar att utsättas för ett farligt livsmedelsföroreningstillbud. För att säkerställa att ytfinishen på golvet förbättrar arbetsplatsens renhetsnivåer, måste den ha flera viktiga egenskaper och kunna bibehålla dessa under lång tid.

Förmågan att konsekvent tillhandahålla en sömlös, ogenomtränglig finish är en av de viktigaste egenskaperna hos golvbeläggningar, eftersom sprickor förser bakterier och baciller med ett svårstädat utrymme, som de kan spridas ifrån.

Sömlösheten måste hålla under golvets ekonomiska livslängd. Om det börjar uppstå luckor, när anläggningen är i drift, ökar risken för kontaminering. Därför måste golvet vara tillräckligt hållbart, för att stå emot förhållandena på plats, vilket för många livsmedels- och dryckesanläggningar kräver ett system, som är skräddarsytt för att klara av exponering mot faror som:

  • Snabba temperaturväxlingar: Detta inträffar, när golvets temperatur ändras snabbt, till exempel vid ångrengöring, när en ugnslucka öppnas eller om ett rum kyls för snabbt.
  • Frätande kemikalier: I de flesta livsmedelsproduktionsanläggningar används korrosiva ämnen, som kan hamna på golvet till exempel rengöringskemikalier, heta oljor, sockerlösningar och biprodukter såsom blod, fett, talg och ister.
  • Stötar och förslitning: Eftersom det är hektiskt i industriella anläggningar, kan tunga pallar, utrustning, vagnar och hyllsystem utsätta golvet för höga tryckpåkänningar, och om verktyg tappas kan flisor brytas loss från finishen.

Spalten mellan golv och vägg utgör en annan plats där bakterier kan ansamlas. För att lösa dessa problem rekommenderar vi att en mycket hållbar beläggning skall användas, för att skapa en sömlös övergång mellan de båda ytorna.

Ett annat specifikt område, som kan orsaka problem, är gränsen mellan finishen och avloppen. Avlopp i rostfritt stål måste byggas in i golvet, för att vätskor skall kunna rinna bort från kontamineringskänsliga områden. I golvkonstruktionen måste sprickor mellan de två komponenterna undvikas och helst skall golvet läggas på ett sådant sätt, att vätskorna lätt kan rinna mot avloppen utan stillastående områden och ansamlingar.

Förmågan att bibehålla ett golv med höga prestanda bygger på en omfattande förståelse för vad det kommer att utsättas för samt hur olika typer av ytfinish kommer att reagera. Den kemiska sammansättningen, tjockleken, användningen av ballast och layouten är alla faktorer som kan påverka golvets förmåga att tillhandahålla lämplig yta.

Flowcretes golvbeläggningsspecialister har stor erfarenhet av livsmedels- och dryckesbranschen och är väl positionerade för att ge råd om den lämpligaste lösningen för varje situation. För mer information, ta kontakt med Flowcrete eller klicka här för att läsa mer om hur Flowcretes produkter och tjänster kan lösa problem med golvbeläggning inom livsmedelsbranschen.