Välkommen till Flowcrete Academy – kunskap på dina villkor

Utveckla dina yrkeskunskaper med en utbildning som genomförs av våra erfarna golvspecialister.


Bredda dina kunskaper med Flowcrete golvspecialister

Världen förändras i allt snabbare takt, och att hålla sig ajour med allt – från nya produkter och lösningar till brand- och miljökrav – kan vara en svår utmaning.

Flowcrete Academy erbjuder kurser, utvecklade av vår tekniska avdelning, för att öka din kompetens och kunskap om den mest effektiva användningen av våra produkter och golvsystem för framgångsrika golvprojekt. Våra kurser innehåller både teori och praktik, och riktar sig till golventreprenörer och golvläggare. 

Varje utbildningstillfälle leds av våra representanter med mångårig erfarenhet och tekniska specialistkunskaper inom fogfria massagolv. Ta del av våra kurser och stärk din kunskap inom Flowcretes fogfria massagolvlösningar.

Vi stöttar dig och dina golvprojekt med mer än 50 års erfarenhet.

För mer information tag kontakt med säljare i ditt distrikt.