Designad, modern parkeringslösning i shoppingcenter Mall of Scandinavia

Parkeringar / 26 april 2023

Projektdetaljer

  • Klient: Mall of Scandinavia
  • Produkter:Deckshield ID
  • Marknads sektor: Parkeringar
  • Plats: Stockholm
  • År: 2015
När gallerian Mall of Scandinavia öppnade i september 2015 lades den sista pusselbiten i Stockholms nya stadsdel Arenastaden. Mall of Scandinavia fick också en parkeringsyta i flera plan på hela 130 000 kvm, med 4 000 p-platser.

Med Flowcretes golvlösningar för parkeringshus blev det inte ett traditionellt, tråkigt parkeringsgarage, utan en estetiskt tilltalande miljö som känns trygg och är lätt att hitta i.

Gallerians placering nära E4 och E18 gör att många av besökarna använda bil för att ta sig till och från Mall of Scandinavia.

En viktig del av byggprojektet var därför den väl tilltagna parkeringsytan som skulle vara ljus och välkomnande med hjälp av parkeringshusbeläggningen Deckshield ID.

För varje vecka som gick färdigställdes cirka 4000 kvm parkeringsbeläggning som utfördes av Flowcretes auktoriserade entreprenör Linotol. 


Ett av de största projekten

Flowcretes referenslista med stora projekt är lång. Men Mall of Scandinavia rankas ändå som ett av de absolut största projekten i Sverige. Att få leverera Deckshield ID till Mall of Scandinavia var ytterligare en bekräftelse på att vi ligger i täten när det gäller att utveckla golvbeläggningar som svarar upp mot mycket högt ställa krav.

Parkeringshus har länge varit ett område där Flowcrete varit framstående och satsat mycket utvecklingsarbete för att ta fram beläggningar som är anpassade för det nordiska klimatet. Deckshield är anpassat för att motstå snö, slask, salt, sand och vatten som bilarna tar med sig in i parkeringshusen och som annars kan orsaka svåra betongskador och armeringskorrosion.

För att få ett slitstarkt skydd anpassas tjocklek, halkskydd och ballastmaterial efter den belastning ytorna kommer utsättas för, vilket givetvis är viktigt med den intensiva biltrafik man förväntade sig i Mall of Scandinavia.

Ambitionen att göra Mall of Scandinavia till en upplevelsegalleria gjorde att kraven var högt ställda även när det kom till parkeringsmiljön. Den skulle kännas välkomnande och det skulle också vara lätt att hitta tillbaks till sin bil.

Med Flowcrete golvlösningar för parkeringshus kunde man skapa olika färgnyanser för att göra det lättare för bilägarna att navigera i p-huset och att hitta tillbaka till sitt fordon. Beläggningen skulle också bidra till att göra utrymmet ljusare. Något som har en positiv påverkan på den upplevda tryggheten.

Här kan Flowcrete erbjuda många alternativ. Med våra beläggningar finns stora möjligheter att med golvdesign och olika färger göra parkeringshus till något av en upplevelse, snarare än enbart en yta för parkering.