Vanliga utmaningar i parkeringshus

Cecilia Blomqvist / 01 juli 2024

Vanliga utmaningar

Ett av de största bekymren med parkeringsdäck utomhus är väderpåverkan. De är sårbara för vädersvängningar och sträng väderlek. De utsätts för direkt solljus och regn, vilket i kombination med fordonstrafiken ger upphov till ett accelererande slitage. Utan rätt lösningar är risken stor att parkeringshuset bryts ned av en lång rad utmanande förhållanden som kan leda till spruckna, fula och smutsiga ytor på parkeringsdäcken. I värsta fall blir följden skadade betongplattor och en osäker byggnadsstruktur.

Inträngande fukt och vatten

För att helt skydda parkeringsdäckets beläggning och underliggande struktur är det viktigt att vätskor inte kan tränga in i betongen. Samtidigt får vätska inte stiga från betongen och upp i golvet.

Rörelser i betongplattor

Bjälklag i parkeringshus har stora spännvidder och så få stödpelare som möjligt så att antalet parkeringsplatser kan maximeras. Denna typ av konstruktion leder oundvikligen till flexning och rörelser i byggnadsstrukturen när den utsätts för trafikflöden.

Även golvbeläggningen utsätts för påfrestningar och måste ha förmåga att flexa i takt med biltrafiken och den underliggande betongplattan utan att dras isär. Om beläggningen är för styv spricker golvet när det utsätts för dessa krafter. Om beläggningen är för tunn eller svag kommer bilarna efter hand att slita ned den.

Certifierade system

Bästa sättet att skydda dina investeringar är att säkerställa att alla prestanda om produkttillverkaren erbjuder har utvärderats av ett anmält organ som testar att produkten uppfyller kraven i angiven standard eller för det avsedda ändamålet.

Spricköverbryggning

Sprickor som bildas i parkeringshusens golv beror vanligen på hur de utvändiga parkeringsdäcken är byggda. Parkeringsdäck är stora strukturer med så få stödpunkter som möjligt (för att maximera parkeringsutrymmet) som dessutom utsätts för trafik med tunga fordon. Under sådana förhållanden är det normalt att alla bjälklag utsätts för en hel del flexning och rörelser.

Av det skälet bör beläggningslösningar med spricköverbryggande egenskaper användas för parkeringsdäck. Då får golvet den elasticitet som krävs för att behålla en fogfri yta ovanpå en betongstruktur som sviktar och rör sig.

Kemikalier

Parkeringsdäck måste motstå en mängd olika aggressiva kemikalier varje dag. Det beror på att bensin, diesel, motorolja, kylarvätska, spolarvätska, batterisyra, bromsvätska och tösalter och annat kan hamna på golvet.

Om beläggningen inte är beständig mot sådana kemikalier börjar de snabbt att äta sig in i golvet, underminera ytfinishen och tränga in i betongen.

Exponering för UV-strålning

Utvändiga parkeringsdäck utsätts för väderpåverkan året om. Det betyder att alla byggnadsmaterial måste vara beständiga mot vind, regn och solljus dygnet runt. Detta är viktigast på takdäck och utvändiga däck som inte skyddas av någon överbyggnad.

UV-beständiga beläggningar som expanderar med betongen är ett krav om man vill undvika problem med allt från missfärgning till betong som vittrar och flagnar i solen.

Glidmotstånd

På bilparkeringar är det mycket viktigt att risken för att halka och snubbla minimeras, eftersom det kan finnas regnvatten, spill av fordonsvätskor eller annat halt material på golvet. För användarnas säkerhet bör en strukturerad, halkskyddande beläggning appliceras för att ge bra grepp under skorna.

Brandskydd

För att överensstämma med olika standarder som gäller för byggnadsmaterial måste golv i parkeringshus även uppfylla bestämda kriterier när det gäller reaktion vid brandpåverkan för att förhindra brandspridning.

Mekanisk nötning

Bilar är, som alla vet, tunga! Även när de står parkerade utövar de ett stort tryck mot beläggningen. Dessutom kan golvet skadas av stötar från parkeringshusets användare eller av utrustning som hantverkare tappar på golvet.

Om nötning eller slag gör att golvet börjar flagna blir det inte bara mindre tilltalande och mycket svårare att hålla rent. Det kan också leda till allvarliga skador i beläggningen.

Däckskrik

Strukturerade ytor är idealiska för både fotgängare och bilar. Ett golv som ger bra väggrepp är säkrare att köra på och minskar även sannolikheten för obehagliga däckskrik.

Väggreppet uppnås med en körbar beläggning som strukturerats med ballast av aluminiumoxid eller bauxit. De små ojämnheter som ballasten skapar förbättrar väggreppet och minskar kontaktytan mellan däck och golv. Det är speciellt viktigt att bedöma hur mycket struktur som krävs på de platser där bilarna mest sannolikt gör skarpa svängar, t.ex. vid ramper, eftersom det är där som däckskrik oftast uppstår.

Upptäck systemserien Deckshield Rapide