Slitstarka golvbeläggningar för industriella ytor


Flowcrete erbjuder ett brett utbud av industriella härdplastbeläggningar för att möta högt ställda krav inom industrisektorn. Våra golvsystem sträcker sig från enkla golvbeläggningar för golv och vägg till extremt slitstarka golv till mer krävande industriella miljöer.

Slitstarkt golv

Robusta massagolv kan anpassas för att klara de mest intensiva och utmanande industriella miljöer. Detta innebär att bibehålla en fogfri, högpresterande golvyta som klarar kraftiga stötar, frekvent rengöring, termisk chock och hög belastning.

Kemisk resistans

Flowcrete kemikalieresistenta beläggningar kan bibehålla en fogfri, högkvalitativ golvyta under en längre tid trots kontakt med frätande lösningsmedel, syror och alkalier. Specifika sektorer kan till och med föreskriva golv som är skräddarsydda för att stå emot vanliga kemikalier som används i den industrin, till exempel kan flyghangarer få en beläggning installerad som inte kommer att skadas av flyghydraulik.

Oskyddade betonggolv kan snabbt försämras efter exponering för frätande kemikalier – och det är inte bara de extrema kemikalier som används inom tung industri som kan skada beläggningar. Även mat- och dryckesspill i lokalerna kan förstöra golvets finish.

Att se till att golvet under dina fötter tål kemikalierna på plats är särskilt viktigt i känsliga produktionsmiljöer som livsmedels-, tillverknings-, vård- och köksmiljöer. Annars kan golvet bli fult och ohygieniskt då det utsätts för bakteriell kontaminering.

Halkskydd

Halksäkra golv är ett måste för hälsa och säkerhet för de flesta anläggningar. Annars är det bara en tidsfråga tills en anställd eller kund råkar ut för en halkolycka. Flowcretes golv finns med olika halkskyddsgrad från släta till mer strukturerade för att skapa en halkskyddsprofil ger bästa grepp under fötterna och minimerar risken för fall.

Mångfalden av halksäkra golv som erbjuds gör att det finns en golvlösning för alla miljöer. I en industriell produktionsanläggning behöver hänsyn tas till oljor, fetter och bränsle.

Flowcrete vet alltför väl att halkbeständighet ofta måste balanseras med krav på rengöringsbarhet. Våra golvexperter kan ge råd och information om hur man effektivt kombinerar båda kraven i en golvlösning.

Följande system är tillgängliga ...