Miljö

  • Vår Miljö
  • Vår Miljö

Vi arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Som tillverkningsföretag förstår vi på CPG Europe hur industriella golvsystem ska konstrueras. Våra Flowcrete-produkter utvecklas och tillverkas inom ramen för ledningssystem som är i enlighet med miljöstandarden ISO 14001:2015 och kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Våra entreprenörer utbildas kontinuerligt gällande både hantering av härdplaster och därtill hörande emballage- och avfallshantering. Vårt helhetskoncept har konstruerats utifrån ett hållbarhetsperspektiv och ger en mängd viktiga miljöfördelar…

Miljö- och hälsopåverkan från färdiga golvbeläggningar

De färdiga golvsystemen utgör inte någon fara ur miljö eller hälsosynpunkt. Hög hållfasthet och slitstyrka ger lång livslängd och minskar behovet av reparationer och underhåll. Den fogfria ytan ger stora hygieniska och miljömässiga fördelar eftersom den är lättstädad och endast kräver liten kemikalieanvändning.

Luftkvalitet

Med Flowcretes fogfria golvbeläggningar reduceras problemen med betongdamm. Detta ger en bättre arbetsmiljö samt minskar problemen med nerdammade slutprodukter. Vi har dessutom utvecklat ett helt sortiment av M1 klassificerade golvsystem, vilka möter de absolut striktaste kraven för VOC-emissioner.

Energibesparing

I motsats till obehandlade betonggolv ger behandlade golvytor en bra reflexion av ljuset, vilket i sin tur ger en minskad energianvändning genom ett reducerat behov av ljuskällor. En ljus arbetsmiljö ökar även trivseln för personalen.

Återvunna material

Vid reparationer/renovering utgör den befintliga ytan ett utmärkt underlag för det nya skiktet, och kan därför återanvändas under byggnadens livslängd vilket ger långsiktiga miljöfördelar. När byggnaden till slut rivs kan härdplastbeläggningen användas tillsammans med betongen som fyllnadsmassa.

Förpackningsavfall

I Sverige omfattas förpackningar sedan 1994 av lagen om producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. Alla företag som säljer förpackade varor är skyldiga att ta ansvar för insamling och återvinning av förpackningar som de tillför marknaden.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt  lagstiftade producentansvar. FTI ägs av företag som tillverkar, säljer, fyller och återvinner förpackningar och tidningar. En återvinning som konsumenterna i Sverige startar genom att på FTI:s återvinningsstationer eller på fastighetsnära insamlingsplatser lämna förpackningar och tidningar så att de kan bli material till nya produkter.

Klimatdeklarationer (EPD)

Klimatdeklaration ska genomföras för nybyggnationer som beviljats bygglov efter 2022-01-01 i Sverige och 2023-01-01 i Danmark och Norge. Det finns undantag från kraven för byggnadsstorlek, byggnadstyp med mera och regler för kraven. För att ta reda på vad just du behöver för ditt projekt så rekommenderar vi att du studerar lagstiftningen för respektive land.

Klimatdeklarationer (EPD) för Flowcretes golvsystem och produkter finns att ladda ner under Teknisk Zon.

Den här webbplatsen använder cookies och andra spårningsteknologier (även kända pixlar eller web beacons) för att förbättra din användarupplevelse (såsom att se videor) samt ”prestandacookie” för att analysera din användning av den här webbplatsen och för att analysera våra marknadsföringsinsatser. Om du klickar på knappen ”Godkänn alla cookies” eller fortsätt att navigera på webbplatsen, samtycker du till att ha förstaparts- och tredjepartscookies installerade på din enhet. Om du inte önskar acceptera cookies från den här webbplatsen kan du välja att inte tillåta cookies från den här webbplatsen genom att uppdatera dina webbläsarpreferenser. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår integritetspolicy.

Godkänn alla cookies

Håll dig uppdaterad