Det rigtige gulv har stor betydning for hangarer og miljøer i luftfarts- og rumindustrien


Luft- og rumfartsindustrien omfatter alle aspekter af almindelige flyvninger og rumflyvninger og arbejder med avancerede luftfartøjer, der skal beskyttes for enhver pris.

Det meste af tiden er disse køretøjer parkeret i hangarer, der på trods af at de udefra ser ud som en kæmpe, ukompliceret kasse, huser en indviklet bikube af kompleks aktivitet, der involverer tungt udstyr, dyre aktiver, brandfare og ætsende stoffer blandet i et net af metalpassager, komplekse strukturer, tanke og forskellige arbejdsområder.

Et stort problem for gulve i luftfartsindustrien er virkningen af kemikalier som fx flybrændstof, som kan korrodere overflader, der ikke er tilstrækkeligt robuste.

Ud over hangarer omfatter luftfarts- og rumindustrien en lang række forskellige faciliteter, herunder monteringszoner, malerværksteder, vedligeholdelsesbygninger, kontorer og lagre – som alle kræver gulve, der er skræddersyet til de specifikke driftsforhold i det pågældende område.

Hvis der ikke lægges ordentlige gulve, kan det medføre en række problemer, da højteknologiske luft- og rumfartøjer skal vedligeholdes i et rene og effektive omgivelser, ellers risikerer man at skabe et ineffektivt miljø, der der er tilbøjelighed til brud, fejl og sikkerhedsproblemer.