Antistatiske gulve for at beskytte dit elektroniske udstyr


Det er vigtigt at vælge det rigtige gulvsystem, når der skal etableres et elektrostatisk beskyttet område (EPA), for at sikre, at følsomme elektroniske komponenter og enheder er tilstrækkeligt beskyttet mod de skadelige virkninger fra elektrostatisk udladning (ESD).

Flowcretes antistatiske gulvsortiment er udviklet til sikkert at give jordforbindelse eller bortlede opbygningen af elektrostatisk ladning i følsomme miljøer.

Elektrostatisk udladning (ESD) refererer til den hurtige, spontane overførsel af elektrostatisk ladning, der fremkaldes af et højt elektrostatisk felt. Ladningen kan opbygges, mens du bare går hen over gulvet i et procesmiljø. Hvis gulvmaterialer ikke har den tilstrækkelig beskyttelse, kan denne ladning forårsage uoprettelig skade på følsomme komponenter.

Når den antistatiske gulvbelægning bruges sammen med passende fodtøj, vil det antistatiske gulvområde helt sikkert aflede ladningen til jorden hurtigere, end den akkumuleres. Det antistatiske område opfylder også de tre gulvkriterier, der er beskrevet i ANSI/ESD S20.20, og som kræver en systemmodstand hos en person gennem gulvet og til jorden på mindre end 35 megohm.

Fordele ved antistatiske gulve

Elektrostatisk udladning (ESD) kan udgøre en trussel mod følsomt elektronisk udstyr, og i miljøer, hvor der håndteres flygtige gasser, pulvere, væsker eller andre stoffer, kan det endda være en potentielt farlig antændelseskilde. Denne udladning kan hurtigt opbygges i et gulv, når det udsættes for regelmæssig trafik fra mennesker og udstyr med hjul.

For at minimere disse problemer kan man skabe et kontrolleret elektrostatisk beskyttet område (EPA) ved at lægge en epoxybelægning, der sikkert afleder elektrostatisk ladning til jorden hurtigere, end den akkumuleres.

Flowcretes specialiserede antistatiske finish opfylder de tre gulvkriterier, der er beskrevet i ANSI/ESD S20.20, og som kræver en systemmodstand hos en person gennem gulvet og til jorden på mindre end 35 megohm.