Flowshield Acoustics

Flowshield Acoustics

Sök produkter och system

Kontakta oss

Flowshield Acoustics är ett ljudisolerande system med endast 4 mm bygghöjd som bidrar till förbättrad akustik. Är en självutjämnande och flexibel PU-massa med en fogfri design som skapar en sammanhängande yta.
För t.ex. skolor, daghem, kontor, sjukhus, affärslokaler m.m. En akustiklösning som skapar miljöer där människor trivs och vill vistas.

  • Akustik - Stegljudsreduktion upp till 16 dB. Dämpar både luft- och stegljud. Förbättrar akustikklimatet även hos grannen.
  • Mjuk & komfortabel yta - Tyst och mjuk yta för bra komfort och minskad skaderisk.
  • UV stabil - Möjlighet till unik design enligt RAL-skalan med UV resistenta kulörval.
  • Emissioner - Låga VOC värden och M1-certifierad för bra inomhusklimat.
Flowshield Acoustics Läggningsanvisning (sv-SE) Appliceringsanvisningar
Flowshield Acoustics - EPD EPD
Flowshield Acoustics Prestandadeklaration System (sv-se) Prestandadeklaration
Flowshield dBM Part A Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowprime LE100 Part B Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowprime LE100 Part A Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowshield dBM Hardener B Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowshield LXP Soft Base A Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowshield LXP Soft Hardener B Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Peran PU (pigm) Matt Base A Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Peran PU (pigm) Matt Hardener B Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowseal PU Matt (Ultra) Hardener B Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowseal PU Matt (Ultra) Part A Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
Flowshield Acoustics Systemdatablad (sv-SE) Tekniskt datablad
Comfortgolv broschyr Broschyr