Fogfria och dekorativa golvlösningar för skolmiljöer


Välj från vårt sortiment av dekorativa golvlösningar som hjälper till att skapa en stimulerande inlärningsmiljö...

Vårt sortiment av dekorativa publika golvbeläggningar hjälper till att skapa en trivsam och välkomnande miljö som inte endast främjar inlärningsprocessen utan också hjälper till att skapa ett innovationsklimat inne i klassrummet.

Fogfria terrazzobeläggningar, moderna golvbeläggningar, epoxibeläggningar och stegljudsdämpande akustikgolv för lite tuffare miljöer samt släta och blanka golvbeläggningar är några av de golvbeläggningar som vi erbjuder utbildningssektorn.

Vi levererar anpassade golvbeläggningar till:

  • Klassrum
  • Lärarrum
  • Korridorer & trapphus
  • Kök & matsalar
  • Omklädningsrum
  • Gymnastiksalar
  • Musik- & dramasalar

Flowcrete Sverige rekommenderar följande system …