Tekniska FAQs

Vänligen använd frågorna för att hitta svaren på våra vanligaste tekniska frågor...

Om du har en fråga och inte kan hitta svaret nedan, vänligen skicka din fråga till Kundtjänst, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

* Vi uppdaterar ständigt våra Tekniska Datablad. Titta tillbaka hit igen för att försäkrar dig om att du har den mest uppdaterade informationen.

CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra de tekniska uppgifterna när det är nödvändigt.

 

Vanliga frågor och svar om råvaror/leveranskedjan 

Orsakerna till råvarubristen som påverkar byggbranschen är komplexa och kommer sannolikt att kvarstå under en längre tid. Vi anser att det är viktigt att vara öppna med hur dessa utmaningar påverkar oss, vad det innebär för våra kunder och hur vi kan bidra till att mildra konsekvenserna av bristen på tillgängliga produkter, prishöjningar och andra relaterade frågor. 

För att hålla branschen informerad har vi sammanställt nedanstående frågor och svar om den här krisen. Om du har fler frågor ska du kontakta din lokala representant för CPG Europe. 

 • Tekniska FAQs
 • Vad är epoxibeläggningar?

  Våra epoxisystem består av en härdplast som är anpassningsbar till olika industriella applikationer.

  Det är dina behov som styr. Beläggningen kan kombineras med olika kvaliteter av pigment och sand. På så vis får man fram den optimala kombinationen av önskvärda egenskaper, t.ex. ytfinish, kemikalieresistens, slitstyrka, städbarhet, halkskydd och visuella effekter.

  Epoxi har en hög resistens mot alkaliska medel men även mot vissa lösningsmedel samt bränsle och oljor. Epoxibeläggningar är, på större ytor, det mest ekonomiska alternativet. Luktfri applikation.

 • Vad är polyuretanbeläggningar?

  Fördelen med polyuretan för fogfria golv är en utmärkt kombination av hårdhet, flexibilitet och reptålighet. Polyuretan används framförallt på ytor där man behöver flexibla beläggningar eller där man rengör med ånga och hett vatten.

  Polyuretanen har god beständighet mot längre kontakt med lösningsmedel samt god beständighet mot blekmedel och alkaliska medel. Luktfri applikation.

 • Vad är akrylbeläggningar?

  Den största fördelen med akryl för golvläggning är att det härdar snabbt (även vid så låga temperaturer som ned till 0°C), vilket betyder att det färdiga golvet kan belastas redan efter några få timmar. Duracon® systemen från Flowcrete är fogfria med hög yttäthet som ger stora hygieniska och miljömässiga fördelar.

  Beläggningarna finns i en harmonierad färgskala som skapar en vacker och trivsam miljö. Akrylen är mångsidig och ett bra val inom transport-, trä- och pappersindustrin. Akryl har en något bättre resistens mot syror jämfört med epoxi. Kan appliceras ner till 0°C.

 • Vad är vinylesterbeläggningar?

  Vinylestern (Flowchem VE) klarar betydligt högre temperaturer och har högre syraresistens än epoxi-, polyuretan- och akrylbeläggningar.

  Vinylestern har även en hård tvärbindning mellan molekylerna och får därmed mycket bra mekaniska och fysikaliska egenskaper. Därför utnyttjas vinylestern främst i lamineringssammanhang där bättre mekanisk prestanda och/eller bättre kemikalieresistens

  eftersträvas; främst i kemiska hålltankar och pipelines, men även som golvbeläggning där hög syraresistens krävs.

 • Vem installerar golvbeläggningarna?

  Arbetet utförs av en auktoriserad entreprenör för att säkerställa kvaliteten på den färdiga beläggningen. Det kan vara allt från golv, invallningar och tankar till väggar och tak. Se vår lista av auktoriserade golventreprenörer eller kontakta oss.

 • Vad ska jag tänka på vid val av beläggning?

  När man väljer golvmaterial kan man förebygga problem genom att lägga kraft på en noga genomtänkt kravspecifikation. Olika golvmaterial har varierade egenskaper, det handlar därför om att prioritera och kompromissa när man gör sitt val. Det viktiga är att göra ett faktabaserat och medvetet val. Nedan följer en beskrivning av de krav som bör beaktas vid val av golvsystem.

  1. Livslängd - Förväntad livslängd är kanske det mest grundläggande kriteriet. Golvets livslängd får ofta avgörande betydelse för både kostnad och miljöpåverkan.
  2. Tekniska funktionskrav - Kommer golvet att belastas av kemikalier (kontinuerligt, temporärt, i vilka koncentrationer), mekanisk belastning, tung trafik, höga/låga temperaturer eller snabba temperaturväxlingar? Finns krav på hög ljusbeständighet? Även underlaget måste beaktas. I vissa fall kan det finnas krav på täthet för att skydda underlaget från fukt- och kemikalieangrepp. I andra fall finns rörliga sprickor i underlaget som ställer krav på ytbeläggningens spricköverbryggande förmåga.
  3. Ekonomi - Förutom materialkostnaden ska även installationskostnad och eventuellt produktionsavbrott vid installationen beaktas. Kostnaden per kvadratmeter ska ställas i relation till förväntad livslängd och kostnader för underhåll.
  4. Tidsplanering - Ibland måste lokalen kunna användas omgående efter att golvets lagts. Det är därför viktigt att ta reda på när lokalen åter är tillgänglig. Valet av golv kan ha påverkan på tiden. Vissa system uppfattas till exempel som störande vid läggning under drift på grund av stark lukt.
  5. Inre miljö och säkerhet - Områden med gångtrafik har behov av halkskydd. Andra krav på säkerhet kan finnas i våta utrymmen eller i utrymmen med risk för brand och explosioner. I vissa miljöer ställs speciella hygienkrav; golvet måste vara enkelt att hålla rent och även tåla frekvent belastning av kemikalier samt rengöring med t ex hett vatten.
 • Är akrylgolv lättskötta?

  De akrylbaserade golvbeläggningarna läggs ut på plats för att undvika små hål, som kan innehålla smuts och sporer. De uppvisar också hög UV-beständighet och blir inte spröda när de åldras, vilket är fallet med epoxibaserade golvbeläggningar.

 • Vilka är de hygieniska fördelarna med fogfri terrazzo?

  Fogfri terrazzo är icke-porös och fri från fogar, vilket innebär att fukt inte kan tränga in i ytan. Detta hindrar mikrobernas tillväxt och ger en finish som är snabb och enkel att rengöra.

 • När behövs en avjämning?

  Avjämning används ofta på ojämna underlag som ett sätt att jämna ut ytan för beredning av det slutliga golvbeläggningsskiktet. Förutom att avjämningen utgör detta utjämningsskikt, underlättar den även för underlaget och golvytan att hålla ihop.

 • Vilka är fördelarna med akrylbaserade golvbeläggningar?

  Den största fördelen med akrylbaserade golvbeläggningar framför epoxy- eller polyuretanalternativen är att det går snabbt att installera och härda materialet, som ofta har härdat fullständigt inom bara en till två timmar. Detta minimerar stilleståndstiden och produktions- och vinstförlusterna för kunden.

 • Varför behöver jag ett golvbeläggningsystem med skyddande härdplast i min livsmedelsanläggning?

  Golvet i en anläggning för behandling av livsmedelsråvaror utsätts för en mängd olika biprodukter från livsmedel såsom fetter, oljor, blod, sockerlösningar och naturliga livsmedelssyror. Dessa ämnen kan orsaka otaliga skador på ett obelagt underlag, vilket kan leda till att anläggningens hygieniska och strukturella sammanhållning kan påverkas.

 • Råvarubrist
 • Vad beror råvarubristen på?

  Flera faktorer har bidragit till den rådande råvarubristen inom byggsektorn, bland annat följande:  

  • Den globala störning som covid-19 inneburit  
  • Brist på transportkapacitet för att transportera material 
  • Stoppet i Suezkanalen   
  • Kinas dominans när det gäller tillgång till tillgängliga material 
  • Den hårda vintern i Texas stängde viktiga fabriker 

  Punkterna ovan innebär att priserna har stigit för de material som nu har blivit svårare att få tag på. I vissa fall har priserna höjts kraftigt på mycket kort tid.   

 • Vilka material råder det brist på?

  Många material som byggbranschen förlitar sig på för produktion av olika byggnadskomponenter har påverkats. Det inkluderar vissa lösningsmedel, isocyanater, polyoler, silikonpolymer, melamin, akrylater och vinyltrimetoxysilan (VTMO).  

 • Hur har råvarubristen påverkat CPG Europes priser?

  Inom CPG Europe har vi varit tvungna att höja priserna i linje med marknaden för att säkra de komponenter som behövs i våra produkter.  

 • Vilka av CPG Europes produktlinjer har drabbats?

  De CPG Europe-produkter som har drabbats hårdast av råvarubristen är bland annat följande:  

  • Epoxigolvlösningar   
  • Fuktsäkra membran 
  • Enkomponentssilikoner och hybrider   
  • PU-skum 
  • En- och tvåkomponentsilikoner 
  • Svällande beläggningar/brandskyddsfärger 
  • Snabbhärdande golvlösningar 
  • Brandfogsprodukter  

  Det har lett till prisökningar och begränsad lagertillgänglighet för dessa produkter i ett antal länder.  

 • Jag arbetar just nu med ett byggprojekt. Hur kan jag ta reda på om CPG Europe har de produkter jag behöver?

  Om du är osäker på tillgången på en viss produkt och vill veta mer ska du kontakta din lokala representant för CPG Europe 

 • Hur kan CPG Europe hjälpa kunderna med de konsekvenser bristerna får?

  CPG Europe kan hjälpa kunder med de här problemen på flera olika sätt:   

  • Vi har mycket erfarna tekniska team i hela Europa som kan ge råd om alternativa lösningar när produkter inte är tillgängliga  
  • Vi kan arbeta med våra partners och kunder för att hantera leverans av material i syfte att säkerställa att produkter är tillgängliga så snart som möjligt och även se till att restorder inte orsakar problem på plats   
  • Vi kan utnyttja köpkraften av att vara en del av RPM International Inc. för att maximera värdet för kunderna när det gäller kvalitet, kostnad och tillgänglighet  
  • Vi investerar i viktiga produktionsanläggningar och inför fler skift för att öka produktiviteten 
 • När återgår situationen på råvarumarknaden till det normala?

  Tyvärr kommer den rådande situationen sannolikt att pågå under en längre tid. Det belyser vikten av att leveranskedjan är öppen för samarbetsåtgärder som bidrar till att avhjälpa problemen så mycket som möjligt tills tillgången på material förbättras. 

Den här webbplatsen använder cookies och andra spårningsteknologier (även kända pixlar eller web beacons) för att förbättra din användarupplevelse (såsom att se videor) samt ”prestandacookie” för att analysera din användning av den här webbplatsen och för att analysera våra marknadsföringsinsatser. Om du klickar på knappen ”Godkänn alla cookies” eller fortsätt att navigera på webbplatsen, samtycker du till att ha förstaparts- och tredjepartscookies installerade på din enhet. Om du inte önskar acceptera cookies från den här webbplatsen kan du välja att inte tillåta cookies från den här webbplatsen genom att uppdatera dina webbläsarpreferenser. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår integritetspolicy.

Godkänn alla cookies

Håll dig uppdaterad