Tekniska FAQs

Vänligen använd frågorna för att hitta svaren på våra vanligaste tekniska frågor...

Om du har en fråga och inte kan hitta svaret nedan, vänligen skicka din fråga till Kundtjänst, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

* Vi uppdaterar ständigt våra Tekniska Datablad. Titta tillbaka hit igen för att försäkrar dig om att du har den mest uppdaterade informationen.

CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra de tekniska uppgifterna när det är nödvändigt.

 • Tekniska FAQs
 • Var hittar jag klimatdeklarationer (EPD) för Flowcretes golvsystem och produkter?

  Klimatdeklarationer (EPD) för Flowcretes golvsystem och produkter finns att ladda ner under Teknisk Zon på Flowcretes hemsida.

  Klimatdeklaration ska genomföras för nybyggnationer som beviljats bygglov efter 2022-01-01 i Sverige och 2023-01-01 i Danmark och Norge. Det finns undantag från kraven för byggnadsstorlek, byggnadstyp med mera och regler för kraven. För att ta reda på vad just du behöver för ditt projekt så rekommenderar vi att du studerar lagstiftningen för respektive land.

 • Vad är epoxibeläggningar?

  Våra epoxisystem består av en härdplast som är anpassningsbar till olika industriella applikationer.

  Det är dina behov som styr. Beläggningen kan kombineras med olika typer av pigment och filler. På så vis får man fram den optimala kombinationen av önskvärda egenskaper, t.ex. ytstruktur, kemikalieresistens, slitstyrka, städbarhet, halkskydd och visuella effekter.

  Epoxi har en hög resistens mot alkalisk belastning men även mot vissa lösningsmedel samt bränsle och oljor. Epoxibeläggningar är, på större ytor, det mest ekonomiska alternativet. Luktfri applikation.

 • Vad är polyuretanbeläggningar?

  Fördelen med polyuretanbeläggningar är framför allt att det kan varieras från flexibel till hård yta. Polyuretan används framförallt på ytor där man behöver flexibla beläggningar eller där man rengör med ånga och hett vatten.

  Polyuretan klarar alkalisk belastning mycket bra. Luktfri applikation.

 • Vad är akrylbeläggningar?

  Den största fördelen med akryl för golvläggning är att det härdar snabbt (även vid så låga temperaturer som ned till 0°C), vilket betyder att det färdiga golvet kan belastas redan efter några få timmar.

  Flowfast-systemen från Flowcrete är fogfria med tät och porfri yta som ger stora hygieniska och miljömässiga fördelar.

  Beläggningarna finns i en harmonierad färgskala som skapar en vacker och trivsam miljö. Akrylen är mångsidig och ett bra val inom transport-, trä- och pappersindustrin. Akryl har en något bättre resistens mot syror jämfört med epoxi. Kan appliceras ner till 0°C.

 • Vad är vinylesterbeläggningar?

  Vinylestern (Flowchem VE) klarar betydligt högre temperaturer och har högre syraresistens än epoxi-, polyuretan- och akrylbeläggningar.

  Vinylestern utnyttjas främst som laminerade system där den presterar bättre mot kemisk och fysisk belastning, som till exempel kemtankar och pipelines, men även som golvbeläggning där hög syraresistens krävs.

 • Vem installerar golvbeläggningarna?

  Arbetet utförs av en auktoriserad entreprenör för att säkerställa kvaliteten på den färdiga beläggningen. Det kan vara allt från golv, invallningar och tankar till väggar och tak. Se vår lista av auktoriserade golventreprenörer eller kontakta oss.

 • Vad ska jag tänka på vid val av beläggning?

  När man väljer golvmaterial kan man förebygga problem genom att lägga kraft på en noga genomtänkt kravspecifikation. Olika golvmaterial har varierade egenskaper, det handlar därför om att prioritera och kompromissa när man gör sitt val. Det viktiga är att göra ett faktabaserat och medvetet val. Nedan följer en beskrivning av de krav som bör beaktas vid val av golvsystem.

  1. Livslängd - Förväntad livslängd är kanske det mest grundläggande kriteriet. Golvets livslängd får ofta avgörande betydelse för både kostnad och miljöpåverkan.
  2. Tekniska funktionskrav - Kommer golvet att belastas av kemikalier (kontinuerligt, temporärt, i vilka koncentrationer), mekanisk belastning, tung trafik, höga/låga temperaturer eller snabba temperaturväxlingar? Finns krav på hög ljusbeständighet? Även underlaget måste beaktas. I vissa fall kan det finnas krav på täthet för att skydda underlaget från fukt- och kemikalieangrepp. I andra fall finns rörliga sprickor i underlaget som ställer krav på ytbeläggningens spricköverbryggande förmåga.
  3. Ekonomi - Förutom materialkostnaden ska även installationskostnad och eventuellt produktionsavbrott vid installationen beaktas. Kostnaden per kvadratmeter ska ställas i relation till förväntad livslängd och kostnader för underhåll.
  4. Tidsplanering - Ibland måste lokalen kunna användas omgående efter att golvets lagts. Det är därför viktigt att ta reda på när lokalen åter är tillgänglig. Valet av golv kan ha påverkan på tiden. Vissa system uppfattas till exempel som störande vid läggning under drift på grund av stark lukt.
  5. Inre miljö och säkerhet - Områden med gångtrafik har behov av halkskydd. Andra krav på säkerhet kan finnas i våta utrymmen eller i utrymmen med risk för brand och explosioner. I vissa miljöer ställs speciella hygienkrav; golvet måste vara enkelt att hålla rent och även tåla frekvent belastning av kemikalier samt rengöring med t ex hett vatten.
 • Är akrylgolv lättskötta?

  De akrylbaserade golvbeläggningarna är täta och porfria med en yta som är enkel att städa oavsett om den är halkskyddad eller ej.

  Den har god UV-beständighet.

 • Vilka är de hygieniska fördelarna med fogfri terrazzo?

  Fogfri terrazzo har en porfri och tät yta. Detta bidrar till att fukt inte kan tränga in i ytan, hindrar mikrobernas tillväxt samt är enkel och snabb att rengöra.

 • När behövs en avjämning?

  Avjämning används ofta på ojämna underlag för att avjämna ytan och förbereda den för ett golvbeläggningsskikt.

 • Vilka är fördelarna med akrylbaserade golvbeläggningar?

  De största fördelarna med akrylbaserade golvbeläggningar framför epoxi- eller polyuretanalternativen är att den härdar snabbt och installationerna går fort. Den har härdat fullständigt inom bara en till två timmar. Detta minimerar stilleståndstiden och produktions- och vinstförlusterna för kunden.

 • Varför behöver jag ett golvbeläggningsystem med skyddande härdplast i min livsmedelsanläggning?

  Golvet i en anläggning för behandling av livsmedelsråvaror utsätts för en mängd olika biprodukter från livsmedel såsom fetter, oljor, blod, sockerlösningar och naturliga livsmedelssyror. Dessa ämnen kan orsaka otaliga skador på ett obelagt underlag, vilket kan leda till att anläggningens hygieniska och strukturella sammanhållning kan påverkas.

Den här webbplatsen använder cookies och andra spårningsteknologier (även kända pixlar eller web beacons) för att förbättra din användarupplevelse (såsom att se videor) samt ”prestandacookie” för att analysera din användning av den här webbplatsen och för att analysera våra marknadsföringsinsatser. Om du klickar på knappen ”Godkänn alla cookies” eller fortsätt att navigera på webbplatsen, samtycker du till att ha förstaparts- och tredjepartscookies installerade på din enhet. Om du inte önskar acceptera cookies från den här webbplatsen kan du välja att inte tillåta cookies från den här webbplatsen genom att uppdatera dina webbläsarpreferenser. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår integritetspolicy.

Godkänn alla cookies

Håll dig uppdaterad