Mejeriindustrin från golvet

  • Mejeriindustrin från golvet
  • Golv i mejerier måste ha ett antal hygienmässiga och driftmässiga egenskaper
  • Flowcrete-sortimentet av polyuretangolv är perfekt för mjölknings- och processområden med högt ställda krav.

Mejeriindustrin från golvet

15 okt 2019

Golv i mejerier måste ha ett antal hygienmässiga och driftmässiga egenskaper. Flowcrete-sortimentet av polyuretangolv är perfekt för mjölknings- och processområden med högt ställda krav.

Moderna mejerier är långt ifrån de lågintensiva arbetsplatser som folk gillar att föreställa sig. Istället är de mycket produktiva, finkalibrerade anläggningar som kräver en genomtänkt strategi för utformningen, underhållet och för funktionaliteten hos varje station.

Moderna mejerier är långt ifrån de lågintensiva arbetsplatser som folk gillar att föreställa sig. Istället är de mycket produktiva, finkalibrerade anläggningar som kräver en genomtänkt strategi för utformningen, underhållet och för funktionaliteten hos varje station som är involverad i produktionen, behandlingen, lagringen och transporten av mejerivaror.

Att kunna tillverka så stora mängder högkvalitativa mejerivaror förutsätter en väloljad infrastruktur där prestandan tas på allvar från grunden. För att skapa ett modernt, avancerat mejeri är det särskilt viktigt att säkerställa att golvet under fötterna kan hantera utmaningarna i denna komplexa sektor med dess höga tempo.

Produktivitet och renlighet går hand i hand, eftersom en plats som offrar hygien för högre volymer kan resultera i att produkter blir kontaminerade. Detta gäller särskilt för golvet, för om det är sprucket, slitet eller svårt att hålla rent, då kan anläggningen komma att förorenas.

Argumenten för härdplastbeläggningar som golv

Av denna anledning väljer många mejeriproducenter fogfria golvlösningar såsom vårt sortiment av Flowcrete-beläggningar, tack vare de hygieniska egenskaper som dessa golv kan ge. Härdplastsystem är täta och ogenomträngliga, vilket gör dem lätta att rengöra, och tack vare motståndet som denna typ av golv har mot stötar, kemikalier och trafik kan de behålla sin funktionella finish under lång tid.

Att välja ett golv med rätt egenskaper handlar om mer än att det ska vara operationellt praktiskt, eftersom det också är viktigt att se till att ett mejeri uppfyller EU:s normer för livsmedelshygien. Företag som hanterar livsmedel måste ha ”hårda golv och släta väggar som är lätta att rengöra och desinficera”. Detta kräver att man använder ogenomträngliga, icke-absorberande, tvättbara och giftfria material. Flowcrete Sweden har designat sina Flowcrete-golv för att de ska överträffa de strängaste kraven.

Att få golvet att göra mer

Det är inte bara att se till att golvet kan hållas rent som behöver vägas in när man ska säkerställa att det är optimerat för den aktuella uppgiften. Till exempel är det viktigt att storlek och mängden aggregat integreras korrekt i polyuretanblandningen i ett Flowcrete-golv för att uppnå rätt nivå av halkskydd.

Att det går att skräddarsy golvets struktur är perfekt för många lokaler på mejerier, som mjölkningsbåsen, där spilld mjölk, vatten från sköljningar, lera från stövlar och urin och avföring från djuren kan förekomma samtidigt. För att det ska vara säkert för personalen och djuren som rör sig i området måste golvet ge ett tillräckligt bra grepp när ytan under fötterna är våt och slät.

Här är det också av största vikt att det finns inbyggd dränering av rostfritt stål, avrinningskanaler och hålkärl i golvbeläggningen så att hela området enkelt kan spolas av för att avlägsna alla föroreningar och hala ämnen.

De frekventa och intensiva rengöringssystem som krävs på mejerianläggningar kan utgöra ett hot mot golvet, eftersom ångrengöring och starka kemikalier gör att en beläggning som inte är tillräckligt robust snabbt försämras. Flowcretes golv för livsmedelsindustrin klarar värmechocker som ångrengöring vid upp till 120 °C och frätande kemikalier, så att golvet inte fräts eller bryts sönder efter en djuprengöring.

Förutom från extremt varma temperaturer i ena änden till riktigt låga temperaturer i den andra har Flowcrete-sortimentet också tillämpats i många kylrum och exponerade lador tack vare sin förmåga att klara minusgrader.

Utöver alla dessa utmaningar kan de rent fysiska kraven på mejeriverksamheten ta ut sin rätt på golvet. Punktbelastning från tung utrustning, trafik från personal, kor och gaffeltruckar, stötar från tappade föremål och trycket från fullastade pallar kan alla göra att finishen börjar flaga. Flowcrete-golven har formulerats för att skapa ett lager med en hög tvärbunden densitet, vilket gör det exceptionellt tåligt. När golvet appliceras i ett 6–9 mm tjockt skikt står det emot alla problem som nämns ovan året runt under lång tid.

Från mjölkningsbåset till produktionslinjen

Bortsett från själva mjölkningsområdet finns det en mängd olika utrymmen för behandling, lagring, kontor, logistik och produktion, som sannolikt kommer att kräva alla ovanstående egenskaper i större eller mindre utsträckning. Mångsidigheten hos fogfria härdplastgolv innebär att de enkelt kan skräddarsys för mejeriindustrins alla olika miljöer och typer av anläggningar.

SLUTET

Uppskattade du detta inlägg? Klicka nedan för att dela med ditt nätverk:

Kontakta

För mer information ring +46 31 57 00 10 eller besök oss på webben www.flowcrete.se.

Flowcrete är ett världsledande produktvarumärke inom fogfria golv. Varumärket marknadsförs och säljs på den skandinaviska marknaden av Tremco CPG Sweden AB och Tremco CPG Norway AS, som är en del av Construction Products Group Europe. 

Tremco CPG Sweden AB har sitt huvudkontor i Göteborg i Västra Götaland. 

Den här webbplatsen använder cookies och andra spårningsteknologier (även kända pixlar eller web beacons) för att förbättra din användarupplevelse (såsom att se videor) samt ”prestandacookie” för att analysera din användning av den här webbplatsen och för att analysera våra marknadsföringsinsatser. Om du klickar på knappen ”Godkänn alla cookies” eller fortsätt att navigera på webbplatsen, samtycker du till att ha förstaparts- och tredjepartscookies installerade på din enhet. Om du inte önskar acceptera cookies från den här webbplatsen kan du välja att inte tillåta cookies från den här webbplatsen genom att uppdatera dina webbläsarpreferenser. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår integritetspolicy.

Godkänn alla cookies

Håll dig uppdaterad