Zrównoważony rozwój


Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych wartości, które stanowią fundament działania naszej firmy. Stale wyznaczamy sobie nowe cele w tym zakresie i pracujemy nad innowacyjnymi technologiami.


Tremco CPG członkiem PLGBC!

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Odwiedź stronę PLGBC

PLGBC na temat dekarbonizacji budownictwa:

 • Opracowanie krajowej bazy danych dot. materiałów budowlanych
 • Wprowadzenie obowiązku obliczania śladu węglowego budynku na podstawie jednolitej metodyki – nowy rozdział w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych…
 • Obowiązek analizy LCA w przypadku nowych i modernizacji

Sposoby na redukcję emisji CO2
w budownictwie:

 • Unikanie niepotrzebnego budowania nowych obiektów
 • Priorytetowe traktowanie renowacji
 • Zoptymalizowane projekty – wybór materiałów o niskiej emisji CO2, recykling materiałów
 • Kompensowanie pozostałych emisji CO2(m.in. poprawa efektywności energetycznej)

Budynki odpowiadają za ok. 38% emisji CO2, z tego:
• 28% to tzw. operacyjny ślad węglowy,
• 10% to tzw. wbudowany ślad węglowy.


Operacyjny ślad węglowy:

 • użytkowanie,
 • ogrzewanie,
 • chłodzenie,
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • korzystanie z urządzeń, wind, instalacji itp.

Wbudowany ślad węglowy:

 • wykorzystanie materiałów budowlanych w fazie wznoszenia i użytkowania,
 • jego znaczenie będzie rosło wraz z rozwojem technologii pozwalających na zmniejszenie energochłonności budynków w czasie ich eksploatacji.

Posadzki dla zrównoważonego budownictwa

Od współczesnego budownictwa oczekujemy, że będzie zrównoważone, czyli przyjazne dla środowiska. Globalny trend ekologiczny dotyczy przede wszystkim ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2), czyli budowania energooszczędnych budynków z materiałów wysokiej jakości, wytwarzanych przy jak największej dbałości o środowisko naturalne. 

Czym jest LZO i dlaczego jest takie ważne? 

LZO oznacza Lotne Związki Organiczne, czyli substancje chemiczne, które bardzo łatwo zmieniają stan skupienia na gazowy i przedostają się do otoczenia. Ich źródłem mogą być różne przedmioty, z którymi mamy kontakt codziennie, od domowych środków czyszczących, przez kosmetyki, po materiały budowlane i wykończeniowe. Obecność LZO może mieć wpływ na jakość powietrza oraz samopoczucie i zdrowie użytkowników. 

Odkryj nasze posadzki w duchu zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty

Opracowaliśmy kompleksową ofertę bezspoinowych i bezrozpuszczalnikowych posadzek żywicznych łączących w sobie wysokie parametry użytkowe z niską zawartością LZO oraz dużym potencjałem dekoracyjnym. Nasze systemy posadzkowe zostały skrojone na miarę każdej inwestycji, w której dba się o jakość powietrza, a tym samym zdrowie i komfort użytkowników.

Zrównoważone produkty