Posadzki żywiczne w przemyśle spożywczym


Jakie są rodzaję posadzek żywicznych?

Oferta żywicznych posadzek dla przemysłu jest bardzo szeroka i zróżnicowana ze względu na specyficzne wymagania poszczególnych typów zakładów i stref w nich występujących. W przemyśle spożywczym najczęściej stosowane są posadzki poliuretanowe Flowfresh, które charakteryzują się właściwościami antybakteryjnymi. W strefach mniej obciążonych chemicznie i termicznie można zastosować posadzki epoksydowe. Natomiast w przypadku presji czasu najlepiej sprawdzą się szybkowiążące posadzki metakrylowe.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze posadzki żywicznej do obiektów spożywczych?

Kluczową kwestią powinna być higiena. Niektóre systemy zapewniają klientom podwyższone parametry higieniczne dzięki połączeniu gładkiego, łatwego do czyszczenia wykończenia z działaniem antybakteryjnym.

Należy również wziąć pod uwagę przeciwpoślizgowość, szczególnie w mokrych obszarach pracy. Posadzki żywiczne można wykonywać w różnych teksturach, aby zapewnić odpowiednią równowagę między łatwością czyszczenia i antypoślizgowością.

Posadzki poliuretanowe są często najlepszą opcją dla wymagających obszarów produkcyjnych zakładów spożywczych ze względu na takie cechy jak trwałość, higiena i bezpieczeństwo.

Oferowane przez Flowcrete posadzki poliuretanowo-cementowe uzyskały certyfikat organizacji HACCP International, a ich antybakteryjne oddziaływanie zostało przebadane i potwierdzone
zgodnie ze standardem ISO 22196. Wszystko po to, aby zagwarantować najwyższy poziom higieny i utrzymać standardy najlepszych praktyk w zakłdach produkcji spożywczej.

Jak na posadzkę działają chemikalia?

W przypadku niezabezpieczonej posadzki substancje chemiczne doprowadzają zwykle do zniszczenia podłoża betonowego w taki sposób, że nie jest ona już w stanie spełniać swojej funkcji. Jest to szczególnie częste w obiektach przetwórstwa spożywczego, w których posadzka o niewystarczającej chemoodporności ma kontakt z gorącymi olejami, cukrami, kwasami i tłuszczami.

Dlaczego powinienem wykonać posadzkę żywiczną w moim obiekcie spożywczym?

Posadzka w zakładzie przetwórstwa spożywczego jest narażona na kontakt z różnorodnymi substancjami, takimi jak tłuszcze, oleje, krew, roztwory cukru i kwasy spożywcze. Substancje te mogą powodować uszkodzenia nieodpowiednio zabezpieczonego podłoża wpływając na higienę i trwałość obiektu.

Czym dla posadzki jest szok termiczny?

Szok termiczny występuje, gdy temperatura otoczenia zmienia się znacznie i w sposób gwałtowny, co może prowadzić do uszkodzenia podłoża, o ile nie nie zostało ono zabezpieczone odpowiednią powłoką.

Szok termiczny może wystąpić z kilku powodów, takich jak: czyszczenie parą, otwieranie gorących pieców lub drzwi do chłodni.