Certyfikaty i stowarzyszenia

HACCP

HACCP

Zgodnie z normami prawa polskiego i europejskiego, wdrożenie systemu HACCP jest obowiązkowe dla firm działających w przemyśle spożywczym i gastronomii. Obejmuje on wszystkie etapy procesu produkcji żywności, a jego celem jest zapobieganie i eliminacja zagrożeń dla końcowego użytkownika. Posadzki antybakteryjne Flowfresh posiadają certyfikat HACCP International, który jest przyznawany wyłącznie materiałom rekomendowanym do zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego z wdrożonym systemem HACCP.
Dowiedz się więcej
Polygiene®

Polygiene®

Polygiene® to wykorzystywany w posadzkach Flowfresh dodatek na bazie naturalnego środka bakteriobójczego -  jonów srebra, które wnikają w komórki bakterii, wirusów, glonów, pleśni i grzybów, uniemożliwiając im rozmnażanie i powodując ich obumarcie. Martwe, rozkładające się drobnoustroje uwalniają jony srebra z powrotem do posadzki. Dzięki temu Polygiene® jest aktywny przez cały okres użytkowania posadzki, niezależnie od stopnia jej zużycia. Polygiene® ogranicza rozwój kilkuset rodzajów mikrobów – bakterii, wirusów, grzybów, glonów i pleśni – zmniejszając ilość drobnoustrojów na powierzchni posadzki nawet o 99,9%!
Dowiedz się więcej
Certyfikat ISO

Certyfikat ISO

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015-09 w zakresie: produkcja, dystrybucja i sprzedaż powłok ochronnych dla budownictwa.
Dowiedz się więcej
Indoor Air Comfort Gold

Indoor Air Comfort Gold

Certyfikat Indoor Air Comfort potwierdza spełnianie przez produkt surowych, europejskich standardów w zakresie emisji lotnych związków organicznych (VOC) na dwóch poziomach: poziom standardowy „Indoor Air Comfort – produkt certyfikowany" potwierdza spełnienie wszystkich norm emisji określonych w wymaganiach prawnych wydanych przez instytucje Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Natomiast poziom wyższy „Indoor Air Comfort GOLD – produkt certyfikowany” potwierdza spełnienie dodatkowych, dobrowolnych norm emisji oraz zgodność z wymaganiami certyfikatów środowiskowych dla inwestycji budowlanych.
Dowiedz się więcej

Bądź na bieżąco