Chemicky odolné podlahy

  • Chemicky odolné podlahy
  • Chemicky odolné podlahy
  • Chemicky odolné podlahy
  • Chemicky odolné podlahy

Chemicky odolné nátery a systémy Flowcrete sú podlahy zhotovené z objemovo stálej vinylesterovej živice. Poskytujú vysokú antikorozívnu ochranu.

Vyznačujú sa predovšetkým veľmi vysokou odolnosťou proti chemickému zaťaženiu – proti pôsobeniu kyselín, zásad a rozpúšťadiel. Vďaka tomu poskytujú ochranu pred korozívnymi účinkami nebezpečných látok na konštrukcii budov alebo pred ich únikmi v oblastiach výroby a skladovania chemikálií. Systémy spĺňajú bezpečnostné požiadavky a zabraňujú znečisteniu životného prostredia.

Chemicky odolné nátery sú objemovo stabilné, bez zmršťovania. Majú veľmi vysokú tepelnú odolnosť voči vysokým ako aj nízkym teplotám a teplotným výkyvom. Disponujú vysokou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, oderu a nárazom.

Ponuka chemicky odolných podláh a náterov zahŕňa:

Flowchem VE SL - samonivelačná, tenkovrstvová podlaha

Flowchem VE RC a Flowchem VE SC - ochranné nátery nanášané valčekom alebo nástrekom

Flowchem VE GL – podlahový systém vystužený rohožou zo sklených vlákien, nanášaný ručne alebo nástrekom

Flowchem VE HD – stierkovaný systém aplikovaný na vodorovné a zvislé povrchy

Flowchem VE ESD RC - chemicky odolný antistatický náter

Flowchem VE ESD HD - chemicky odolný antistatický stierkovaný systém

 

Technické informácie

Zadajte názov produktu do vyhľadávača alebo si prečítajte úplný zoznam našich technických dokumentov 

Titul Druh Stiahnuť
Flowflex HM Technické listy produktov
Flowprime Technické listy produktov
Flowprime Oil Tolerant EP Technické listy produktov
Flowfresh ESD SL Technické listy systémov
Flowfresh HF LT Technické listy systémov
Flowfresh HF Quick Technické listy systémov
Flowfresh MF Quick Technické listy systémov
Flowfresh RT Quick Technické listy systémov
Flowfresh SR Quick Technické listy systémov
Flowseal EPW Technické listy systémov
Flowshield LXP HD Technické listy systémov
Flowcoat SF41 Aplikačné návody
Flowchem VE RC Aplikačné návody
Flowchem VE SL Aplikačné návody
Flowseal EPW Aplikačné návody
Flowshield LXP HD Aplikačné návody
Flowchem Tabuľka chemickej odolnosti
Konštrukčné detaily
Titul Druh Stiahnuť
Flowchem Jednotlivé systémy