Flowcoat EPN

Flowcoat EPN je dvousložkový barevný tenkovrstvý nátěr na bázi epoxid novolac, tedy pryskyřice s vysokou teplotní a chemickou odolností. Má rychlé vytvrzování a výjimečnou odolnost proti kyselině sírové.

Výhody
  • Mimořádná odolnost proti kyselině sírové, 98 %
  • Velmi snadná aplikace a velmi dobrá kryvost
Technické informace
Titul Typ Stáhnout
Flowcoat EPN Technické listy produktů
Tiskové materiály
Titul Typ Stáhnout