Obaveštenje o Privatnosti

Flowcrete Polska Sp. z o.o.

Obaveštenje o Privatnosti

Za potrebe odgovarajuće zaštite podataka i zakona o privatnosti, Flowcrete Polska SP. z o.o. („Kompanija”, „nas”, „mi”) smatra se „rukovaocem” u pogledu podataka o ličnosti koje prikuplja, koristi i upravlja njima u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti („obaveštenje”).

Kompanija je deo multinacionalne grupacije povezanih kompanija koja u raznim zemljama ima baze podataka od kojih nekima upravljaju povezane kompanije, a nekima treća lica u ime Kompanije ili njenih povezanih kompanija.

Brinemo o zaštiti vaše privatnosti. Posvećeni smo zaštiti svih podataka o ličnosti koje nam daju pojedinci sa kojima sarađujemo, posetioci i korisnici naših sajtova i druga lica.  Podaci o ličnosti su informacije koje se odnose na pojedinca koji je određen ili odrediv i koje identifikuju tog pojedinca bilo direktno, kao što su ime i prezime, poštanska adresa ili adresa e-pošte, ili indirektno, kao što su adresa internet protokola (IP adresa), telefonski broj, starosna kategorija i dr.  Podaci o ličnosti se pribavljaju praćenjem korišćenja sajta ili kada nam svojevoljno pružite informacije, npr. popunjavanjem obrazaca na sajtu.

U ovom obaveštenju pojašnjeno koje podatke o ličnosti i druge podatke prikupljamo na ovom sajtu i drugde, kako možemo da ih koristimo i upravljamo njima i koja prava imate u pogledu svojih podataka o ličnosti. Pre nego što nam budete pružili bilo kakve podatke o ličnosti ili pregledali naš sajt, morate da pročitate ovo obaveštenje u celini i potvrdite da se slažete sa našom praksom u pogledu privatnosti.

Imajte na umu da naš sajt može da sadrži veze ka drugim sajtovima. Ti sajtovi trećih lica ne podležu ovom obaveštenju i preporučujemo da proverite politike privatnosti i bezbednost svakog sajta koji posetite. Odgovorni smo isključivo za privatnost i bezbednost podataka koje mi prikupljamo i nemamo nikakvu kontrolu nad radnjama bilo koje treće strane u pogledu vaših podataka o ličnosti.

U Rečniku koji je dat u nastavku potražite objašnjenja pojmova korišćenih u ovom obaveštenju.

Čije podatke o ličnosti prikupljamo?

Kompanija prikuplja podatke o ličnosti u kontekstu svojih poslovnih aktivnosti od većeg broja pojedinaca, u koje spadaju:

 • zaposleni;
 • predstavnici naših dobavljača, klijenata i drugih poslovnih kontakata;
 • ugovarači;
 • korisnici našeg sajta;
 • potrošači;
 • pojedinci koji nas kontaktiraju na bilo koji način; i
 • podnosioci prijava za posao.
Kako prikupljamo vaše podatke o ličnosti

Prikupljamo podatke o ličnosti koje nam znajući i svojevoljno pružite, kako na mreži, tako i van nje. Recimo, prikupljamo podatke o ličnosti kada:

 • posetite naš sajt i/ili popunite neki od naših veb-obrazaca (npr. korišćenjem naše usluge „Pitajte stručnjaka”);
 • kontaktirate naše centre za korisničku podršku ili zatražite od nas informacije na bilo koji drugi način;
 • posetite naše objekte;
 • naručite nešto od nas;
 • pružite nam svoje kontakt-podatke putem vizitkarte ili na neki drugi način;
 • popunite anketu;
 • komunicirate sa nama putem društvenih mreža, aplikacija trećih lica ili sličnih tehnologija;
 • posetite neki od naših štandova na sajmovima.

Takođe možemo prikupljati podatke dobijene od trećih lica, npr. one koji se tiču vaše upotrebe drugih sajtova kojima upravljamo, kao i od povezanih trećih lica kao što su podugovarači.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo

Kompanija može od vas da prikuplja čitav niz podataka o ličnosti, kao što su vaše ime i prezime, pol, naziv radnog mesta, fotografsku identifikaciju, adresu e-pošte, telefonski broj, kućnu ili poslovnu adresu i druge kontakt-podatke, podatke o vašim interesovanjima, komunikaciju sa vama (uključujući i beleške načinjene tokom poziva ili sastanaka) i informacije o finansijama i plaćanju.

Kad koristite naš sajt, prikupljamo određene standardne informacije koje vaš pregledač šalje našem sajtu. U to spadaju tehničke informacije kao što su vaša IP adresa, tip pregledača, operativni sistem, jezik, časovna zona, vremena pristupa i sve upućujuće adrese sajtova.

Svrha obrade vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • pružanje informacija o proizvodima i uslugama i ispunjenje vaših zahteva povezanih sa tim proizvodima i uslugama;
 • odgovaranje na vaša pitanja;
 • sprovođenje istraživanja i oglašavanja;
 • kontaktiranje sa vama o poboljšanim proizvodima ili njihovoj upotrebi;
 • obezbeđivanje elektronskih biltena;
 • slanje e-pošte vama;
 • omogućavanje učešća u podršci na mreži ili uslugama tipa „Pitajte stručnjaka”;
 • obaveštavanje o bilo kakvim promenama usluga koje vam pružamo i obezbeđivanje informacija koje se tiču sličnih proizvoda i usluga koje vas mogu zanimati;
 • administriranje i upravljanje garancijama;
 • komuniciranje sa vama i kontaktima trećih lica;
 • omogućavanje vašeg učešća u promocijama, izvlačenjima ili saglasnostima;
 • administriranje našeg sajta i pomaganje u poboljšavanju naših proizvoda i usluga;
 • omogućavanje da prijavite probleme u vezi sa našim sajtom;
 • obavljanje analitike koja se odnosi na upotrebu našeg sajta;
 • usklađivanje sa važećim zakonima i propisima; i
 • ostale poslovne svrhe, kao što su pregovaranje, zaključivanje i izvršenje ugovora, upravljanje nalozima i evidencijama, prilagođavanje licenciranog sadržaja (kako je definisano u uslovima korišćenja sajta), podržavanje aktivnosti koje se tiču korporativne društvene odgovornosti, istraživanje pravnih, regulatornih i internih pitanja, opšte poslovne svrhe i administriranje duga.

Imajte na umu da ne možete komunicirati sa nama putem strane „Kontakt” ili veza za podršku na sajtu niti putem e-pošte ako nam pružite neke podatke o ličnosti.  Ako se obratite nama ili našim dobavljačima usluga, biće održavana evidencija te sesije ili prepiske.

Zaposlenje

Kada se prijavite za neki posao putem našeg sajta ili na drugi način, prikupićemo dodatne specifičnije podatke o ličnosti o vama, kao što su vaše kvalifikacije, radno iskustvo, mišljenja trećih lica i beleške o intervjuu. Možemo od vas zatražiti i druge podatke, npr. vaša interesovanja i vrste poslova koje vas zanimaju. Svi podaci o ličnosti koje nam pružite u vezi sa nekim slobodnim radnim mestom biće obrađeni u skladu sa ovim obaveštenjem.

Pravna osnova obrade vaših podataka o ličnosti od strane Kompanije

Radi usklađivanja sa važećim zakonima o privatnosti podataka, od Kompanije se zahteva da uspostavi pravnu osnovu za obradu vaših podataka o ličnosti. U skladu sa gorenavedenim svrhama za koje prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti, pravna osnova obrade vaših podataka o ličnosti od strane Kompanije obično će biti jedna od sledećih:

 • vaš pristanak;
 • izvršenje ugovora koji smo sklopili sa vama ili drugim fizičkim licima;
 • legitimni poslovni interesi Kompanije ili naših trećih lica (npr. radi održavanja i promovisanja našeg poslovanja tako što klijentima obezbeđujemo mogućnost iskazivanja povratnih informacija); ili
 • usklađenost sa našim pravnim obavezama.
Kome prenosimo vaše podatke o ličnosti

Deo smo multinacionalne grupacije povezanih kompanija koja u raznim zemljama ima baze podataka od kojih nekima upravljaju povezane kompanije, a nekima treća lica u ime Kompanije ili neke od naših povezanih kompanija.  Vaše podatke možemo da prenesemo u jednu ili više takvih baza podataka izvan vaše zemlje boravka, u koje mogu da spadaju zemlje koje možda ne zahtevaju adekvatan nivo zaštite vaših podataka o ličnosti u odnosu na onaj koji postoji u vašoj zemlji.  Međutim, Kompanija i njene povezane kompanije uspostavile su kontrolu saglasno važećem zakonu radi zaštite posedovanja i prenošenja podataka o ličnosti.  Slede primeri načina i uzroka prenošenja vaših podataka o ličnosti.

Kompanija može da prenosi vaše podatke o ličnosti ljudima unutar naše nadređene kompanije, podružnica i povezanih kompanija kojima je iz poslovnih i drugih razloga neophodno da imaju te podatke, npr. radi obavljanja neke administrativne funkcije kao što je obrada fakture ili prosleđivanja vašeg upita odgovarajućem odseku ili povezanoj kompaniji.

Možemo otkriti vaše podatke o ličnosti trećim licima, uključujući i institucije, savetnike kompanije, pružaoce IT usluga i treća lica koje angažuju Kompanija ili njene povezane kompanije, radi pružanja usluga koje ste zatražili, zaštite bilo kojih prava intelektualnog vlasništva u bilo kom materijalu koji je prikazan na sajtu Kompanije ili je na njemu dostupan na neki drugi način, traženja pravnog ili drugog stručnog saveta, reagovanja na pravni zahtev, ispunjenja zakonske obaveze ili sprovođenja uslova korišćenja sajta Kompanije.

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti trećem licu u slučaju da prodaje, kupujemo ili spajamo bilo koju kompaniju ili imovinu, uključujući i potencijalnog prodavca ili kupca takve kompanije ili imovine.

Uz vaš pristanak možemo otkriti vaše podatke o ličnosti trećim licima koja nude proizvode koji vas mogu zanimati. Te kompanije mogu tada da vas kontaktiraju direktno u vezi sa ponudama proizvoda ili uzoraka, personalizovanim ponudama i informacijama ili da od vas zatraže povratne informacije o proizvodima i programima koji vas mogu zanimati.

Kompanija posluje globalno i, kako je prethodno objašnjeno, možemo da prenosimo podatke o ličnosti koje nam pružite bilo kojoj povezanoj kompaniji bilo gde u svetu. Od tih poslovnih subjekata se zahteva da održavaju poverljivost vaših podataka i zabranjeno im je da ih koriste u bilo koju svrhu osim svrha navedenih u ovom obaveštenju.

Možemo odlučiti da dozvolimo korisnicima da objavljuju svoje komentare, objave, mišljenja i druge informacije. Ako izaberete da nam pošaljete takve informacije, te informacije koje pošaljete mogu postati dostupne široj javnosti. Informacije koje pružite u tim područjima mogu da pročitaju, prikupe i koriste druga lica koja im pristupaju.

Naši zaposleni mogu da koriste privatne uređaje da bi pristupali našim sistemima koji sadrže vaše podatke o ličnosti, stoga vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti npr. pružaocima usluga, ili putem njih, koji imaju sklopljen ugovor sa našim zaposlenima u vezi sa podacima mobilne telefonije.

Od nas može biti zatraženo da prenesemo vaše podatke o ličnosti radi postupanja po sudskoj naredbi, zakonu ili pravnom procesu, uključujući i reagovanje na zahteve državnih ili regulatornih organa.  Otkrivanje može biti neophodno i ako osnovano sumnjamo da je otkrivanje neophodno radi identifikacije, kontaktiranja ili sprovođenja zakonskih mera radi obezbeđivanja prava Kompanije, uključujući i sprovođenje mera protiv vas ili trećeg lica u slučaju neplaćanja ili kršenja bilo kog sporazuma sa nama.  Možemo da prenosimo vaše podatke o ličnosti da bismo zaštitili bezbednost Kompanije, naših klijenata i drugih lica ili da bismo sprečili povredu ili ometanje naših prava i imovine ili prava i imovine drugih obrađivača ili bilo koga ko može biti oštećen takvim aktivnostima.

Pitanja prenosa podataka o ličnosti

Imajte na umu da bilo koje lice kome Kompanija može preneti vaše podatke o ličnosti u okviru ovog obaveštenja može da se nalazi u nekoj drugoj zemlji i da ta zemlja možda ima manje zahteve u pogledu zaštite podataka nego vaša zemlja. Prihvatanjem ovog obaveštenja saglasni ste sa prenošenjem vaših podataka o ličnosti izvan vaše zemlje.

U skladu sa gorenavedenim, pri svakom prekograničnom prenosu podataka o ličnosti preduzimamo zakonski utvrđene mere određivanja sprovedenosti mera zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti i osigurali rukovanje njima u skladu sa ovim obaveštenjem. Ako se nalazite u EEP ili Velikoj Britaniji, možete putem dolenavedene adrese e-pošte zatražiti primerak mera zaštite koje smo uspostavili radi zaštite vaših podataka o ličnosti i prava privatnosti u ovim okolnostima.

Bezbednost

Kompanija preduzima razumne tehničke i organizacione bezbednosne mere da bi zaštitila podatke o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, uništavanja, zloupotrebe, izmene ili otkrivanja.

Čuvanje evidencije

Čuvaćemo vaše podatke o ličnosti onoliko koliko nam je potrebno za ispunjenje gorenavedenih svrha, a taj period zavisiće od vaše interakcije sa nama. Recimo, ako ste nešto kupili od nas, čuvaćemo dokaz vaše kupovine tokom perioda potrebnog za fakturisanje, plaćanje poreza i obezbeđivanje garancije. Takođe, možemo čuvati evidenciju naše međusobne korespondencije (npr. ako ste uputili reklamaciju za neki proizvod) onoliko koliko je neophodno radi naše zaštite od zakonskog potraživanja. Kada prestane potreba za čuvanjem vaših informacija, obrisaćemo ih. Imajte na umu da, kada otkažete pretplatu na naše marketinške komunikacije, čuvaćemo vašu adresu e-pošte u našoj evidenciji da bismo osigurali da od nas više ne dobijate marketinške poruke e-pošte.

Vaša prava

Važeći zakoni o zaštiti privatnosti podataka daju određena prava fizičkim licima u pogledu podataka o ličnosti koje organizacije poseduju o njima.  Ako želite da:

 • zatražite primerak podataka o ličnosti koje posedujemo o vama; ili
 • zatražite da ispravimo ili obrišemo vaše podatke o ličnosti ili ograničimo njihovu obradu,

pošaljite nam pismeni zahtev na adresu marketing@flowcrete.com.

Ako odlučite da ne želite da primate komercijalne poruke od nas, bilo e-poštom, telefonom ili poštom, možete da zatražite izuzimanje iz prijema takvih poruka klikom na vezu „unsubscribe” (otkazivanje pretplate) koja se nalazi na dnu svake komercijalne e-poruke i ažurirate svoje postavke ili nas možete kontaktirati na adresu marketing@flowcrete.com.

Pristupanje vašim podacima i njihovo ispravljanje

Veoma je važno održavanje tačnosti i ažuriranosti vaših podataka.  Netačni ili nepotpuni podaci mogu da naruše našu sposobnost da vam pružimo relevantne informacije.  Molimo da nas obavestite o bilo kojoj promeni vaših podataka o ličnosti putem našeg obrasca „Kontakt”.

Deca

Ovaj sajt nije namenjen deci i ne obrađujemo svesno podatke o deci mlađoj od trinaest (13) bez pristanka njihovih roditelja ili staratelja.  Ako takvi podaci budu prikupljeni, to će biti potpuno slučajno i nenamerno.

Izmene ovog obaveštenja

Zadržavamo pravo na izmenu ili dopunu ovog obaveštenja u bilo koje vreme, uz objavljivanje izmenjenog Obaveštenja na našem sajtu. Dužni ste da pregledate Obaveštenje svaki put kada nam šaljete informacije ili porudžbinu.

Podaci koji nisu podaci o ličnosti i kolačići

Podaci koji nisu podaci o ličnosti

Podaci koji nisu podaci o ličnosti su informacije koje se tiču vas, ali ne određuju vas kao fizičko lice, ni direktno ni indirektno, kao što su tip pregledača, URL prethodno posećenog sajta, veza sa internetom, oprema koju koristite za pristup sajtu i dr.  Kada koristite sajt, Kompanija može direktno ili putem trećih lica automatski da prikuplja od vas određene vrste podataka koji nisu podaci o ličnosti. Možemo da prikupljamo i podatke koji nisu podaci o ličnosti koje svojevoljno pružite, kao što informacije date kao odgovor na upitnik ili anketu.

Možemo da prenesemo podatke koji nisu podaci o ličnosti trećim licima koja ovde nisu opisana. Pri tome možemo da objedinjujemo ili obezličavamo informacije tako da će verovatnoća da treće lice poveže te podatke sa vama, vašim računarom ili vašim uređajem biti vrlo mala. Objedinjavanje znači da kombinujemo podatke koji nisu podaci o ličnosti većeg broja lica da ti podaci ne bi ukazivali ni na jedno konkretno lice. Obezličavanje znači da pokušavamo da uklonimo ili izmenimo određene informacije koje bi mogle da se koriste za povezivanje podataka sa određenim licem.

Osim podataka o ličnosti koje Kompanija može da prikupi od vas kako je opisano u ovom obaveštenju, za sve materijale, informacije i druge vidove komunikacije koje pošaljete, otpremite ili objavite na sajtu ili na adresu e-pošte Kompanije („Komunikacije”) smatraće se da nisu poverljive i da nemaju vlasnika.  Kompanija nije ni u kakvoj obavezi da čuva poverljivost ili se suzdržava od otkrivanja Komunikacija.  Kompanija neće snositi odgovornost i imaće slobodu da kopira, otkriva, distribuira, ugrađuje i na drugi način koristi sve Komunikacije i sve podatke, slike, zvuke, testove, ideje o proizvodu, predloge i poboljšanja, kao i sve što je u njih ugrađeno, za bilo kakve komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Kolačići

Uopšteno govoreći, možete posećivati sajt ne govoreći Kompaniji ko ste i ne otkrivajući svoje podatke o ličnosti.   Međutim, Kompanija i kompanije koje pružaju usluge za račun ili u ime Kompanije mogu da koriste različite tehnologije, kao što su kolačići i veb indikatori (1x1 piksela), da bi kao rezultat vaše posete prikupile podatke koji nisu podaci o ličnosti. Izričito ćemo tražiti vaš pristanak za korišćenje kolačića na našem sajtu.  Kolačići se koriste za prikupljanje statističkih podataka o opštoj upotrebi i obimu posećenosti.  Možete kontrolisati upotrebu kolačića u vašem pregledaču (za više informacija posetite www.aboutcookies.org); ipak, ako odbijete kolačiće, biće vam ograničene neke ili sve mogućnosti korišćenja našeg sajta.  Osim kolačića, koristimo i Google Analitku da bismo analizirali trendove, administrirali sajt, pratili kretanja po sajtu i prikupljali demografske podatke o našoj bazi korisnika kao celini.  Da biste isključili praćenje od strane Google Analitike na svim sajtovima, posetite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Oni uz to mogu da koriste i otkrivaju informacije iz naših reklamnih kampanja za potrebe izveštavanja, planiranja i optimizacije pružanja sadržaja i, naravno, mogu to da rade ako od njih to zahteva zakon. Kompanija može da koristi bilo koje podatke prikupljene putem sajta za bilo kakvu zakonitu svrhu, uključujući između ostalog i svrhe razvoja, upotrebe i stavljanja na uvid trećim licima (besplatno ili uz nadoknadu) objedinjene informacije koje se tiču trendova, proizvoda, obrazaca i istraživanja bezbednosti/privatnosti, čuvanja interne evidencije i izveštavanja, učenja merenja i izveštavanja, efikasnosti i druge statističke informacije koje se tiču bilo kog aspekta sajta, s tim da Kompanija neće objavljivati objedinjene podatke na način koji bi u razumnoj meri omogućio povezivanje bilo kog korisnika sa takvim informacijama.

Funkcije društvenih mreža

Naš sajt može da sadrži i funkcije društvenih mreža ili funkcije za privlačenje poseta, kao što su dugmad Facebook ili Twitter, i vidžete, kao što je dugme „Share” (Podeli).  Ove funkcije mogu da prikupe vašu IP adresu, stranu koji ste posetili na našem sajtu i mogu da postave kolačić da bi omogućili pravilan rad funkcije.  Funkcije društvenih mreža i privlačenja poseta i vidžeti mogu biti smeštene kod trećih lica.  Vašom interakcijom sa ovim funkcijama i vidžetima rukovodi politika privatnosti kompanije koja ih pruža.

Pitanja i zamerke

Ako imate neku zamerku ili žalbu na to kako Kompanija koristi vaše podatke o ličnosti, najpre treba to pitanje u pisanom obliku da uputite Kompaniji na adresu marketing@flowcrete.com.

Poslednje ažuriranje: Maj 2018.

Rečnik
Rukovalac podataka Lice koje određuje svrhu i sredstva za obradu podataka.
Ustanova za zaštitu podataka Odgovarajući nadzorni organ odgovoran za pitanja privatnosti ili zaštite podataka, nadležan za teritoriju na kojoj je Kompanija i/ili povezana kompanija.
Evropski ekonomski prostor (EEP) EEP obuhvata sve zemlje članice Evropske unije, Island, Lihtenštajn i Norvešku.
Podaci o ličnosti Podaci koji se odnose na određeno ili odredivo fizičko lice (tj. podaci o zaposlenima Kompanije, ugovaračima, podnosiocima molbi, zaposlenima dobavljača i snabdevača, klijentima, pacijentima koji koriste naše proizvode i fizičkim licima koja koriste naš sajt ili servisne centre).  U njih spadaju imena, adrese, adrese e-pošte, prijave za posao, informacije o korisničkim nalozima i korespondencija. U podatke o ličnosti mogu da spadaju i informacije o pregledanju interneta (npr. podaci povezani sa određenim kolačićem) i IP adrese, kada takve informacije mogu da se povežu sa nekim fizičkim licem.
Obrada Bilo kakvo korišćenje podataka o ličnosti; to obuhvata njihovo prikupljanje i skladištenje, pristupanje njima, kombinovanje sa drugim podacima, prenošenje trećem licu, pa čak i brisanje.

Poslednje ažuriranje: Maj 2018.

Ovaj sajt koristi kolačiće i druge tehnologije za praćenje (poznate takođe pod nazivom pikseli ili svetionici) kako biste imali bolje iskustvo (na primer prilikom gledanja video sadržaja), kao i „kolačiće učinka” koji analiziraju kako koristite sajt i pomažu nam da poboljšamo marketinške usluge.  Ako kliknete na dugme „Prihvatam sve kolačiće” ili nastavite da koristite sajt, pristajete da se ovi kolačići prve i treće strane postave na vaš uređaj.  Ako ne želite da prihvatite kolačiće sa ovog sajta, možete izabrati opciju kojom ne prihvatate kolačiće sa sajta tako što ćete ažurirati postavke na pregledaču.  Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, pročitajte našu Politiku privatnosti treće strane.

Prihvati sve kolačiće