Technológia

Epoxidové podlahy

Epoxidové podlahy

Epoxidové podlahy sú medzi živičnými podlahami najobľúbenejšou technológiou. Ponúkajú vysoké pevnostné parametre, jednoduchú realizáciu a rozmanité dekoratívne možnosti.

Zistite viac...
Polyuretánové podlahy

Polyuretánové podlahy

Polyuretánové podlahy sú po epoxidových podlahách druhou najobľúbenejšou technológiou medzi podlahami zo syntetickej živice.

Zistite viac...
MMA

MMA

Metakrylové podlahy sú skupinou živičných podláh, ktoré sa vyznačujú predovšetkým veľmi krátkou dobou tuhnutia a s tým spojeným špecifickým použitím.

Zistite viac...

Polyuretán-cementové podlahy

Používajú sa predovšetkým v interiéroch priemyselných objektov. V týchto prevádzkach prebieha výroba vo veľmi náročných podmienkach a podlaha je vystavená najrôznejším zaťaženiam, medzi ktoré patria intenzívna prevádzka chodcov a premávka vozidiel, ako aj vysoké teploty, možný tepelný šok, kontakt s organickými a anorganickými chemikáliami a pod.. V týchto prípadoch potom nie je vždy vyhovujúce riešenie v podobe epoxidových alebo polyuretánových povrchov.

Zistite viac...