Prečo Flowcrete?

Design

Design

Drvivá väčšina investorov očakáva od novej podlahy nielen funkčné parametre, ale tiež atraktívny vzhľad. Toto kritérium hrá najväčšiu úlohu predovšetkým v komerčných budovách, avšak stále viac pozornosti je venované estetickému hľadisku v priemyselnej výstavbe.

Zistite viac...
Hygiena

Hygiena

Zabezpečenie najvyšších hygienických štandardov je kľúčovou otázkou v mnohých hospodárskych odvetviach, najmä v potravinárskom priemysle. Dôležitá je však aj v komerčných budovách, zdravotníckych zariadeniach alebo školských objektoch.

Zistite viac...
Mechanická odolnosť

Mechanická odolnosť

Podlaha je základným prvkom každej miestnosti a na jej kvalite záleží fungovanie celého objektu. Najdôležitejšou úlohou podlahy je prenášať rôzne druhy mechanického zaťaženia.

Zistite viac...
Protišmykovosť

Protišmykovosť

Protišmykový povrch

Zistite viac...
Chemická odolnosť

Chemická odolnosť

Najnebezpečnejším zaťažením pre podlahy, s negatívnym vplyvom na ich životnosť, je pôsobenie rôznych chemických výrobkov: od benzínu a solí až po kyseliny a zásady, organické aj anorganické. Mnohé z nich majú korozívny charakter a môžu nenávratne poškodiť nesprávne zvolenú podlahu.

Zistite viac...
Medzinárodná certifikácia HACCP

Medzinárodná certifikácia HACCP

Podľa noriem slovenského a európskeho práva je zavedenie systému HACCP povinné pre spoločnosti pôsobiace v potravinárskom priemysle a stravovaní. Zastrešuje všetky fázy procesu výroby potravín a jeho cieľom je predchádzať a eliminovať riziká pre konečného užívateľa.

Zistite viac...