Renovácia podlahy v Royal Mail Depot

  • atherstone-case-study-images2.jpg
  • atherstone-case-study-images.jpg

Renovácia podlahy v Royal Mail Depot

Britská organizácia Flowcrete sa zúčastnila na rozsiahlom projekte na modernizáciu podláh v logistickom centre národného poskytovateľa poštových služieb Royal Mail.

V rámci projektu bolo nutné vytvoriť novú povrchovú úpravu podlahy, ktorá bude spĺňať všetky súčasné environmentálne parametre. Najskôr bolo nutné odstrániť 10.000 m2 dosluhujúcej bitúmenovej vrstvy. Z tohto množstva muselo byť 286 ton recyklovaných, aby zostalo čo najmenej odpadu. Potom bola na celú plochu aplikovaná cementová rýchlo tuhnúca vrstva Flowscreed s hrúbkou 10 mm.

  • Klient: Royal Mail
  • Produkty: Priemyselné podlahy
  • Sektor trhu: Výroba
  • Miesto: Atherstone, UK
  • Rok: 2017

Najnovšie projekty