Renovácia podlahy fakultnej kliniky v Uppsale

  • uppsala-university-hospital-01.jpg
  • uppsala-university-hospital-05.jpg
  • uppsala-university-hospital-02.jpg
  • uppsala-university-hospital-04.jpg
  • uppsala-university-hospital-03.jpg

Renovácia podlahy fakultnej kliniky v Uppsale

Jedna z najväčších fakultných nemocníc vo Švédsku rekonštruuje svoj heliport systémom Flowfast.

Fakultná nemocnica vo švédskej Uppsale sa rozhodla zmodernizovať svoj heliport, ktorý je kľúčovým prvkom rýchleho záchranného systému. Pôvodná pristávacia a štartovacia plocha pre záchranárske vrtuľníky bola už nevyhovujúca a vykazovala celý rad závad, tou najpodstatnejšou bolo presakovanie vody do budovy nemocnice.

Pre sanáciu plochy heliportu, rozkladajúcu sa na ploche 3,500 m2, bol použitý systém Flowfast, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu a poveternostným vplyvom.

Nemocnica sa už skôr pokúšala svoj heliport rekonštruovať, ale kvôli extrémnemu zaťaženiu tohto miesta nebolo žiadne riešenie dostatočne vyhovujúco funkčné. Flowcrete preto navrhol na mieru šitý systém s využitím systému Flowfast a špeciálnej membrány zabraňujúcej praskaniu povrchu. Súčasťou riešenia bol aj podkladový náter, ktorého úlohou bolo prepojenie membrány s vrchnou vrstvou.

Nový heliport bol taktiež vybavený reflexným značením pre navigáciu pristávajúcich vrtuľníkov. Aj toto riešenie bolo realizované systémom Flowfast

  • Klient: Uppsala County Council
  • Produkty: Rýchlo tuhnúce podlahy
  • Sektor trhu: Parkovacie státie, Zdravotnícky
  • Miesto: Uppsala, Sweden
  • Rok: 2013

Najnovšie projekty