Rýchlo tuhnúce podlahy

  • Rýchlo tuhnúce podlahy
  • Rýchlo tuhnúce podlahy
  • Rýchlo tuhnúce podlahy
  • Rýchlo tuhnúce podlahy
  • Rýchlo tuhnúce podlahy
  • Rýchlo tuhnúce podlahy

Podlahy Flowfast sú charakteristické veľmi krátkou dobou realizácie - môžu byť plne zaťažené už po dvoch hodinách od dokončenia realizácie.

Systémy Flowfast sú založené na metakrylovej živici, ktorá sa vyznačuje krátkou dobou vytvrdzovania. Preto je možné podlahy Flowfast používať už po dvoch hodinách po dokončení stavebných prác. Tieto systémy navyše spĺňajú celé spektrum požiadaviek na podlahy v priemyselných prevádzkach alebo verejných priestoroch.

Rýchlo tuhnúce vlastnosti, rovnako ako široká škála farieb a povrchových úprav vedie investorov k voľbe systému Flowfast ako jedinej možnosti úpravy podlahy s minimalizáciou prerušenia výroby v priemyselných prevádzkach. Systém je však vhodný aj pre letiskové haly, komunikačné priestory v bytových domoch, pre dopravné stavby typu nástupište metra, štadióny a reštaurácie.

Systémy Flowfast sa tiež vyznačujú vysokou chemickou odolnosťou a odolnosťou na teplotné výkyvy. Sú farebne stabilné, majú vysokú odolnosť proti oderu, sú trvanlivé a jednoducho sa čistia. V súčinnosti s okamžitou montážou umožňuje táto technológia realizáciu odolnej podlahy s minimálnym dopadom na činnosť priestoru.

Pri vyhotovení podlahy z metakrylovej živice je cítiť silný zápach, ktorý však po vytvrdnutí živice úplne zmizne.

Štandardné systémy

V skupine rýchlo tuhnúcich podláh sú k dispozícii nasledujúce systémy: