Podlahy pre parkovacie plochy a garáže

  • Podlahy pre parkovacie plochy
  • Podlahy pre parkovacie plochy
  • Podlahy pre parkovacie plochy
  • Podlahy pre parkovacie plochy
  • Podlahy pre parkovacie plochy
  • Podlahy pre parkovacie plochy

Deckshield sú systémy pre parkovacie a garážové plochy na báze polyuretánovej živice. Sú určené na ochranu nových parkovacích plôch a na renováciu starých povrchov.

Podlahy systému Deckshield veľmi dobre znášajú všetky mechanické a chemické úžitkové zaťaženia, ktorým sú parkovacie plochy vystavené: vibrácie podlahy generované prevádzkou vozidla, oder povrchu, kontakt s chemickými zlúčeninami obsiahnutými v soli, palivách a prevádzkových kvapalinách, vplyv atmosférických podmienok na otvorených plochách a pod..

Podlahy Deckshield sú vodotesné, poskytujú ochranu spodnej konštrukcie pred vlhkosťou a tým bránia jej korózii. Vyznačujú sa veľmi vysokou odolnosťou proti oderu a navyše majú hrubú povrchovú úpravu, ktorá minimalizuje riziko pošmyknutia. Jedná sa o flexibilné systémy so schopnosťou preklenúť trhliny v betónovom podklade.

Hrúbka povlaku záleží na mieste určenia a pohybuje sa od 1,0 mm do 3,0 mm. Systém Deckshield môže byť vystavený dynamickému mechanickému zaťaženiu aj cyklickému termickému zaťaženiu.

Odolnosť a trvanlivosť idú ruka v ruke s estetickým vzhľadom. Systémy sú k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch, čo umožňuje rozlíšiť komunikácie, parkovacie miesta, priechody pre chodcov atď..

Deckshield ED – bezšpárový systém na báze polyuretánovej živice a kremičitého plniva, doplnený hydroizolačnou membránou. Je vhodný pre ochranu povrchu podzemných parkovísk a otvorených parkovacích plôch.

Deckshield ID - bezšpárový systém na báze polyuretánovej živice a kremičitého plniva, určený pre parkovacie plochy. Je vhodný pre ochranu povrchu podzemných parkovísk a vnútorných podlahových platní otvorených parkovísk.

Deckshield HD - podlaha z polyuretánovej živice a hrubého kremičitého plniva s vysokými protišmykovými vlastnosťami. Je určený pre ochranu šikmých povrchov parkovacích plôch a garáží (vjazdy, rampy).

Deckshield Linemarker QD - jednozložková polyuretánová farba s vysokou odolnosťou proti oderu, určená na maľovanie vodorovného značenia na parkoviskách.

V skupine podláh pre parkovacie plochy sú k dispozícií nasledujúce systémy:  

Zapíš hľadaný názov výrobku alebo zobraz kompletný zoznam našej technickej dokumentácie

Štandardné systémy

V skupine podláh pre parkovacie plochy sú k dispozícií nasledujúce systémy: 

Technické informácie

Zapíš hľadaný názov výrobku alebo zobraz kompletný zoznam našej technickej dokumentácie:

Titul Druh Stiahnuť
Deckshield ED Technické listy systémov
Deckshield ED HD Technické listy systémov
Deckshield ID Technické listy systémov
Deckshield ID HD Technické listy systémov
Deckshield Linemaker QD Technické listy systémov
Deckshield ED - ED HD Aplikačné návody
Deckshield ID - ID HD Aplikačné návody
Konštrukčné detaily
Titul Druh Stiahnuť
Deckshield Jednotlivé systémy
Deckshield - podlahové vrstvy s membránou Deckshield EM Rozloženie
Deckshield ED alebo ED HD - podlahové vrstvy Rozloženie
Deckshield ID alebo ID HD - podlahové vrstvy Rozloženie