Podlahy pro parkovací plochy a garáže

  • Podlahy pro parkovací plochy
  • Podlahy pro parkovací plochy
  • Podlahy pro parkovací plochy
  • Podlahy pro parkovací plochy
  • Podlahy pro parkovací plochy
  • Podlahy pro parkovací plochy

Deckshield jsou systémy pro parkovací a garážové plochy na bázi polyuretanové pryskyřice. Jsou určené k ochraně nových parkovacích stání a k renovaci starých povrchů.

Podlahy systému Deckshield velmi dobře snášejí veškerá mechanická a chemická užitná zatížení, kterým jsou parkovací plochy vystaveny: vibrace podlahy generované provozem vozidla, otěr povrchu, kontakt s chemickými sloučeninami obsaženými v soli, palivech a provozních kapalinách, vliv atmosférických podmínek na otevřených plochách a pod..

Podlahy Deckshield jsou vodotěsné, poskytují ochranu spodní konstrukce před vlhkostí a tím zabraňují její korozi. Vyznačují se jak velmi vysokou odolností proti oděru, tak i mají hrubou povrchovou úpravu, která minimalizuje riziko uklouznutí. Jedná se o flexibilní systémy se schopností překlenout trhliny v betonovém podkladu.

Tloušťka povlaku závisí na místě určení a pohybuje se od 1,0 mm do 3,0 mm. Systém Deckshield může být vystaven dynamickému mechanickému zatížení i cyklickému termickému zatížení.

Odolnost a trvanlivost jdou ruku v ruce s estetickým vzhledem. Systémy jsou k dispozici v několika barevných odstínech, což umožňuje rozlišit komunikace, parkovací stání, přechody pro chodce atd.

Deckshield ED - bezesparý systém na bázi polyuretanové pryskyřice a křemičitého plniva, doplněný hydroizolační membránou. Vhodný je pro ochranu povrchu podzemních parkovišť a otevřených parkovacích ploch.

Deckshield ID - bezesparý systém na bázi polyuretanové pryskyřice a křemičitého plniva, určený pro parkovací plochy. Vhodný je pro ochranu povrchu podzemních parkovišť a vnitřních podlahových desek otevřených parkovišť.

Deckshield HD - podlaha z polyuretanové pryskyřice a hrubého křemičitého plniva s vysokými protiskluzovými vlastnostmi. Je určen pro ochranu šikmých povrchů parkovacích ploch a garáží (vjezdy, rampy).

Deckshield Linemarker QD - Jednosložková polyuretanová barva s vysokou odolností proti oděru, určená k malování vodorovného značení na parkovištích.

Ve skupině podlah pro parkovací plochy jsou k dispozici následující systémy:

Zapiš hledaný název výrobku nebo zobraz kompletní seznam naší technické dokumentace

Standardní systémy

Ve skupině podlah pro parkovací plochy jsou k dispozici následující systémy:

Technické informace

Zapiš hledaný název výrobku nebo zobraz kompletní seznam naší technické dokumentace:

Titul Typ Stáhnout
Deckshield ED Technické listy systémů
Deckshield ED HD Technické listy systémů
Deckshield ID Technické listy systémů
Deckshield ID HD Technické listy systémů
Deckshield Linemaker QD Technické listy systémů
Požadavky na podklad Požadavky na podklad
Deckshield ED - ED HD Aplikační návody
Deckshield ID - ID HD Aplikační návody
Deckshield Finish DoP
Deckshield SF DoP
Deckshield UV Topcoat DoP
Tiskové materiály
Titul Typ Stáhnout
Deckshield Jednotlivé systémy