Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů a soukromí se Tremco CPG s.r.o. (dále jen „společnost“) považuje za „správce údajů“, pokud jde o osobní údaje, které shromažďuje, používá a spravuje v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů („oznámení“).

Společnost je součástí nadnárodní skupiny přidružených společností, která má databáze v různých zemích, z nichž některé jsou provozovány přidruženými společnostmi a některé jsou provozovány třetími stranami jménem společnosti nebo jejích přidružených společností.

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Jsme odhodláni chránit všechny osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ať už jednotlivci, s nimiž obchodujeme, návštěvníky a uživateli našich webových stránek nebo jinak. Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné živé osobě a které ji identifikují, ať už přímo, např. podle jména, poštovní nebo e-mailové adresy, nebo nepřímo, např. podle adresy internetového protokolu (IP), telefonního čísla, věkového rozpětí, atd. Osobní údaje získáváme prostřednictvím sledování použití stránky nebo nám je poskytujete dobrovolně, například vyplněním formulářů na webové stránce.

Toto oznámení vysvětluje, jaké osobní a neosobní údaje shromažďujeme, jak na této stránce, tak i jinde, jakým způsobem je můžeme používat a spravovat a jaká máte práva ve vztahu k vašim osobním údajům. Než nám poskytnete osobní údaje nebo si začnete prohlížet naši webovou stránku, měli byste si přečíst toto oznámení v plném rozsahu a ujistit se, že jste spokojeni s našimi postupy ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky třetích stran nepodléhají tomuto oznámení a doporučujeme, abyste si ověřili zásady ochrany osobních údajů a zásady bezpečnosti všech webových stránek, které navštívíte. Jsme zodpovědní pouze za soukromí a bezpečnost údajů, které shromažďujeme, a nemůžeme nijak ovlivnit činnosti třetích stran ve vztahu k vašim osobním údajům. Informace o termínech používaných v tomto oznámení naleznete v níže uvedeném glosáři.

Čí osobní údaje shromažďujeme?

Společnost v rámci svých obchodních činností shromažďuje osobní údaje od řady osob. Patří mezi ně:

• zaměstnanci
• zástupci našich dodavatelů, zákazníků a dalších obchodních kontaktů
• smluvní partneři
• uživatelé naší webové stránky
• zákazníci
• osoby, které nás jakkoli kontaktují
• zájemci o zaměstnání

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme Získáváme osobní údaje, které nám vědomě a dobrovolně poskytujete, a to jak online, tak offline. Osobní údaje například shromažďujeme, když:

• navštívíte naši webovou stránku a/nebo vyplníte jeden z našich webových formulářů (využijete například službu „Zeptejte se odborníka“)
• kontaktujete centra zákaznických služeb nebo si od nás vyžádáte informace jakýmkoliv jiným způsobem
• navštívíte naše prostory
• zadáte si u nás objednávku
• předáte nám vaše kontaktní informace prostřednictvím vizitky či jinak
• vyplníte průzkum
• s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí, aplikací třetích stran nebo podobných technologií
• navštívíte náš stánek na výstavě. Informace o vás můžeme shromažďovat i ze zdrojů třetích stran, například když použijete jiné, námi provozované webové stránky, a od třetích stran, jako jsou subdodavatelé.

Které osobní údaje shromažďujeme

Společnost může od vás shromažďovat řadu osobních údajů, jako je vaše jméno, pohlaví, pracovní pozice, fotografická identifikace, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa vašeho bydliště nebo adresa do vašeho zaměstnání a další kontaktní údaje, podrobnosti o vašich zájmech, a komunikaci s vámi (včetně informací z telefonních hovorů nebo ze schůzek) a finanční a platební informace.

Určité standardní informace při použití naší stránky odešle váš prohlížeč na naše stránky. Jsou to například technické informace, jako je IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, jazyk, nastavení časového pásma, časy přístupu na stránky a všechny související adresy webových stránek.

Účely, pro které zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

• abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a informace o nich
• abychom mohli odpovídat na vaše dotazy
• abychom mohli provádět výzkumy a marketing
• abychom vás mohli kontaktovat ohledně vylepšených produktů nebo způsobů užití produktů
• abychom vám mohli poskytovat elektronické zpravodaje
• abychom vám mohli zasílat e-maily
• abychom vám zpřístupnili online asistenční služby nebo službu „Zeptejte se odborníka“
• abychom vás mohli upozornit na jakékoli změny ve vašich službách a poskytovat vám informace týkající se podobných výrobků a služeb, které by vás mohly zajímat
• abychom mohli poskytovat a spravovat záruky
• abychom mohli komunikovat s vámi a s kontakty třetích stran
• abychom vám mohli umožnit účast na propagačních akcích, loteriích nebo soutěžích
• abychom mohli spravovat naši webovou stránku a zlepšovat naše produkty a služby
• abyste mohli nahlásit problémy s naší webovou stránkou
• abychom mohli zpracovávat analytické údaje o používání naší webové stránky
• abychom mohli dodržovat platné zákony a nařízení
• pro jiné obchodní účely, včetně vyjednávání, uzavírání a provádění smluv, vedení účtů a záznamů, přizpůsobení licencovaného obsahu (jak je definováno v obchodních podmínkách stránky), podpory činností v rámci společenské odpovědnosti podniků, právních, regulačních a interních vyšetřování, obecných obchodních účelů a správy dluhů.

Vezměte prosím na vědomí, že s námi nemůžete komunikovat prostřednictvím odkazů „Kontakt“ nebo podpory na webu nebo e-mailem, aniž byste nám poskytli některé osobní údaje. Pokud nás nebo naše poskytovatele služeb budete kontaktovat, daný rozhovor nebo korespondence budou zaznamenány.

Nábor zaměstnanců

Pokud se ucházíte o práci, ať už prostřednictvím webové stránky nebo jinak, shromáždíme o vás další, více specifické osobní údaje, jako je vaše kvalifikace, profesní dráha, doporučení třetích stran a poznámky z pohovoru. Je možné, že vás požádáme o další informace, jako jsou například vaše zájmy a druh práce, který vás zajímá. Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s volným pracovním místem, budou zpracovány v souladu s tímto oznámením.

Právní základ pro zpracování vašich údajů společností

Za účelem dodržení platných zákonů o ochraně osobních údajů je společnost povinna stanovit právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. V souladu s účely, pro které shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, jak je uvedeno výše, bude právní základ společnosti, která zpracovává vaše osobní údaje, obvykle jeden z následujících:

• váš souhlas
• plnění smlouvy, které jsme uzavřeli s vámi nebo jinými osobami
• legitimní obchodní zájmy společnosti nebo třetích stran (například při udržování a propagaci našeho podnikání tím, že poskytujeme zákazníkům možnosti zpětné vazby)
• soulad s našimi právními závazky.

S kým sdílíme vaše osobní údaje

Jsme součástí nadnárodní skupiny přidružených společností, která má databáze v různých zemích, z nichž některé jsou provozovány přidruženými společnostmi a některé jsou provozovány třetími stranami jménem společnosti nebo jejích přidružených společností. Je možné, že vaše údaje převedeme do jedné nebo více takových databází mimo vaši zemi trvalého bydliště, což může zahrnovat země, které nemusí vyžadovat dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních informací ve srovnání s ochranou ve vaší zemi.

Společnost a její přidružené subjekty však zavedly kontroly, které vyžadují platné zákony, aby zabezpečily uchovávání a převod osobních údajů. Následují příklady toho, jak a proč mohou být vaše osobní údaje sdíleny: Společnost může sdílet vaše osobní údaje s lidmi v naší mateřské společnosti, dceřiných společnostech a přidružených společnostech, které potřebují znát údaje z obchodních nebo právních důvodů, například za účelem plnění administrativního úkolu, jako je zpracování faktury nebo předání dotazu, který jste nám zaslali, příslušnému oddělení nebo přidružené společnosti.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, včetně orgánů, poradců společnosti, dodavatelů služeb IT a třetích stran, které společnost nebo její přidružené společnosti využívají za účelem poskytování služeb, které požadujete; k ochraně všech práv duševního vlastnictví v jakýchkoli materiálech zobrazovaných nebo jinak dostupných na webové stránce společnosti; pro účely získání právního nebo jiného odborného poradenství; k reakci na právní požadavek nebo dodržení zákonné povinnosti; nebo k prosazení podmínek používání webové stránky společnosti.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám v případě, že budeme prodávat, kupovat nebo slučovat jakýkoli podnik nebo majetek, mimo jiné potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku.

S vaším souhlasem můžeme osobní údaje zpřístupnit třetím stranám, které nabízejí produkty, které vás mohou zajímat. Tyto společnosti vás pak mohou kontaktovat přímo s nabídkou produktů nebo vzorků, personalizovanými nabídkami a informacemi nebo vás mohou požádat o zpětnou vazbu na produkty a programy, které by vás mohly zajímat. Vzhledem k tomu, že společnost působí na celém světě, a jak již bylo vysvětleno, můžeme předané osobní údaje sdílet s jakoukoli pobočkou kdekoli na světě. Tyto subjekty jsou povinny zachovávat důvěrnost vašich údajů a nesmí je používat k jiným účelům než k účelům stanoveným v tomto oznámení.

Možná se rozhodneme umožnit uživatelům sdílet komentáře, příspěvky, reference nebo jiné informace. Pokud se rozhodnete nám tyto údaje předat, pak mohou být předané údaje všeobecně dostupné veřejnosti. Údaje, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být přečteny, shromážděny a použity těmi, kteří k nim přistupují.

Naši zaměstnanci mohou k přístupu do našich systémů obsahujících vaše osobní údaje používat vlastní zařízení, proto mohou být vaše osobní údaje převáděny např. prostřednictvím poskytovatelů služeb, kteří zaměstnancům poskytují mobilní data.

Mohli bychom být požádáni o sdílení vašich osobních údajů, abychom vyhověli soudnímu příkazu, právním předpisům nebo soudnímu řízení, včetně reakce na žádosti vlád nebo regulačních orgánů. Zveřejnění informací může být nezbytné i tehdy, pokud máme důvod se domnívat, že je nezbytné ke zjištění, kontaktování nebo podání žaloby na uplatnění jakýchkoli práv společnosti, například proti vám nebo třetí straně, za neplacení a porušení jakékoliv dohody s námi. Vaše osobní údaje můžeme sdílet, abychom ochránili bezpečnost společnosti, našich zákazníků nebo dalších osob; nebo zabránili újmě nebo zásahu do našich práv či majetku nebo práv či majetku jiných zpracovatelů údajů nebo jiných osob, které by mohly být těmito činnostmi poškozeny.

Aspekty převodů osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že každá osoba, jíž společnost může podle tohoto oznámení zpřístupnit vaše osobní údaje, může být umístěna v jiné zemi, než je vaše vlastní země, a že tato země může mít nižší úroveň požadavků na ochranu údajů než vaše vlastní země. Tím, že souhlasíte s tímto oznámením, souhlasíte s převodem osobních údajů do jiné země, než je vaše vlastní.

Jak je uvedeno výše, kdykoli převádíme osobní údaje přes hranice, podnikáme zákonem požadované kroky, abychom zajistili, že budou zavedena přiměřená ochranná opatření k ochraně vašich osobních údajů a k zajištění bezpečného zacházení s nimi a souladu s tímto oznámením. Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království, můžete nás na níže uvedené e-mailové adrese kontaktovat se žádostí o kopii záruk, které jsme pro tyto případy vytvořili pro ochranu vašich osobních údajů a práv na ochranu soukromí.

Zabezpečení

Společnost podniká přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, zničením, zneužitím, úpravou nebo zveřejněním.

Uchovávání záznamů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat pro výše uvedené účely. Toto období se tedy bude lišit v závislosti na vašich interakcích s námi. Pokud jste u nás například uskutečnili nákup, budeme uchovávat záznam o vašem nákupu po dobu nezbytnou pro fakturační, daňové a záruční účely. Můžeme také uchovávat záznamy o korespondenci s vámi (například pokud jste podali stížnost na nějaký výrobek), a to tak dlouho, dokud je nutná k naší ochraně před právním nárokem. V případech, kdy vaše informace již nebudeme potřebovat, je smažeme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte od zasílání našich marketingových sdělení, budeme mít záznam o vaší e-mailové adrese, abychom vám v budoucnu neposílali marketingové e-maily.

Vaše práva

Platné zákony o ochraně osobních údajů poskytují jednotlivcům práva týkající se osobních údajů, které o nich organizace uchovávají. Pokud si přejete:

• požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme
• požádat o opravu, odstranění nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, zašlete svou písemnou žádost na e-mail prodej@cpg-europe.com.

Pokud se rozhodnete, že od nás nechcete přijímat obchodní sdělení, ať už e-mailem, telefonem nebo poštou, můžete se odhlásit od přijímání takovýchto sdělení kliknutím na odkaz „odhlásit se“, který je uveden v dolní části každého komerčního e-mailu, a aktualizací vašich preferencí, nebo nás kontaktujte na adrese prodej@cpg-europe.com.

Přístup k vašim údajům a jejich oprava

Je důležité, aby vaše údaje byly přesné a aktuální. Nepřesné nebo neúplné informace by mohly ovlivnit naši schopnost poskytovat vám relevantní služby. Dejte nám prosím vědět o všech změnách, které mohou být ohledně vašich osobních údajů vyžadovány, prostřednictvím formuláře „kontaktujte nás“ na adrese prodej@cpg-europe.com.

Děti

Tato stránka není určena pro děti a vědomě nezpracováváme informace o dětech mladších třinácti let (13) bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. V případě, kdy by tyto informace byly shromážděny, by to bylo čistě náhodné a neúmyslné.

Změny tohoto oznámení

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo změnit toto oznámení zveřejněním revidovaného oznámení na naší webové stránce. Je vaší povinností zkontrolovat toto oznámení vždy, když nám poskytnete informace nebo zadáte objednávku.

Údaje, které nemají povahu osobních údajů, a soubory cookie

Údaje, které nemají povahu osobních údajů

Údaje, které nemají povahu osobních údajů, jsou informace o vás, ale neidentifikují vás jako jednotlivce přímo ani nepřímo. Jedná se například o typ prohlížeče, adresu URL dříve navštívené webové stránky, vaše připojení k internetu, zařízení, které používáte pro přístup ke stránce atd. Společnost od vás může přímo nebo prostřednictvím třetích stran automaticky shromažďovat určité typy údajů, které nemají povahu osobních údajů, když používáte tyto stránky.

Můžeme také shromažďovat údaje, které nemají povahu osobních údajů, které jste dobrovolně poskytli, například informace obsažené v odpovědi na dotazník nebo průzkum. Můžeme sdílet údaje, které nemají povahu osobních údajů, s jinými třetími stranami, které nejsou popsány výše. Pokud tak učiníme, můžeme údaje seskupit nebo anonymizovat tak, aby nebylo pravděpodobné, že třetí strana propojí údaje s vámi, vaším počítačem nebo zařízením. Seskupení znamená, že sloučíme údaje, které nemají povahu osobních údajů, mnoha lidí, takže se pak údaje netýkají žádné konkrétní osoby. Anonymizace znamená, že se snažíme odstranit nebo změnit některé údaje, které by mohly být použity k propojení těchto údajů s konkrétní osobou.

S výjimkou osobních údajů, které od vás může společnost získat, jak je popsáno v tomto oznámení, budou veškeré materiály, informace nebo jiná sdělení, které přenášíte, nahrajete nebo zveřejníte na webové stránce nebo zašlete e-mailem společnosti (dále jen „komunikace“), považovány za nedůvěrné a nevlastní. Společnost nebude mít povinnost zachovávat mlčenlivost nebo se zdržet zveřejnění komunikací. Společnost neponese žádnou odpovědnost a bude mít možnost kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, vkládat a jinak používat komunikace a veškerá data, obrázky, zvuky, testy, nápady na produkty, návrhy nebo vylepšení a vše, co je v nich vloženo, pro všechny pro nekomerční nebo nekomerční účely.

Soubory cookie

Obecně můžete stránku navštívit, aniž byste společnost informovali o tom, kdo jste, nebo jí poskytli osobní informace o sobě. Společnost a společnosti, které poskytují služby společnosti nebo v jejím zastoupení, však mohou využívat různé technologie, jako jsou soubory cookie a webové majáky (1x1 pixely), aby shromažďovaly údaje, které nemají povahu osobních údajů, které jsou pozorovatelné z vaší návštěvy. O souhlas s používáním souborů cookie na našich stránkách vás výslovně požádáme. Soubory cookie se používají ke shromažďování obecných údajů a objemových statistických údajů. Můžete řídit používání souborů cookie ve vašem prohlížeči (další informace naleznete na adrese www.aboutcookies.org). Pokud však soubory cookie odmítnete, některé nebo všechny vaše možnosti používání našich stránek mohou být omezeny. Kromě používání souborů cookie používáme službu Google Analytics k analýze trendů, správě stránek, sledování pohybů po stránkách a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Pokud chcete zrušit sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte stránku tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mohou také využívat a zpřístupňovat údaje, které nemají povahu osobních údajů, odvozené z našich reklamních kampaní, a to za účelem podávání zpráv, plánování a optimalizace doručování obsahu, a samozřejmě tak mohou činit pouze v případech, kdy je to vyžadováno ze zákona. Společnost může využívat veškeré informace získané prostřednictvím těchto stránek pro jakýkoli právní účel, mimo jiné za účelem vytvoření, používání a zpřístupnění třetím stranám (bezplatně nebo za poplatek) souhrnných informací o trendech, produktech, bezpečnostních/soukromých vzorcích a výzkumu, vedení a vykazování interních záznamů, měření a vykazování učení, výkonnosti a dalších statistických informací týkajících se jakéhokoli aspektu stránek s výjimkou toho, že společnost nebude vykazovat souhrnná data způsobem, který by přiměřeně umožňoval, aby byly tyto informace spojovány s jakýmkoli uživatelem.

Naše stránky mohou obsahovat také funkce sociálních médií nebo lead generation (generování kontaktů), jako jsou tlačítka a prvky Facebooku a Twitteru, například pro sdílení. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, informaci o tom, kterou stránku na našich webových stránkách navštěvujete, a nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování těchto prvků. Funkce a prvky sociálních médií a lead generation mohou být hostovány třetí stranou. Vaše interakce s jakýmikoli takovými funkcemi a prvky třetích stran se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Funkce sociálních médií

Naše stránky mohou obsahovat také funkce sociálních médií nebo lead generation (generování kontaktů), jako jsou tlačítka a prvky Facebooku a Twitteru, například pro sdílení. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, informaci o tom, kterou stránku na našich webových stránkách navštěvujete, a nastavit soubor cookie, který umožní správné fungování těchto prvků. Funkce a prvky sociálních médií a lead generation mohou být hostovány třetí stranou. Vaše interakce s jakýmikoli takovými funkcemi a prvky třetích stran se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Dotazy a stížnosti

Máte-li obavy nebo stížnosti ohledně toho, jak společnost použila vaše osobní údaje, je třeba jako první krok oznámit tuto skutečnost písemně společnosti na e-mail prodej@cpg-europe.com.

Pokud nejste spokojeni s řešením vaší obavy nebo stížnosti ze strany společnosti, můžete tuto skutečnost předat k vyřešení úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.