Renovace podlahy v Royal Mail Depot

  • atherstone-case-study-images2.jpg
  • atherstone-case-study-images.jpg

Renovace podlahy v Royal Mail Depot

Britská organizace Flowcrete se účastnila rozsahlého projektu na modernizaci podlah v logistickém centru národního poskytovatele poštovních služeb Royal Mail.

V rámci projektu bylo nutné vytvořit novou povrchovou úpravu podlahy, která bude splňovat všechny současné enviromentální parametry. Nejprve bylo nutné odstranit 10.000 m2 dosluhující bitumenové vrstvy. 286 tun z tohoto množství muselo být recyklováno, aby zbylo co nejméně odpadu. Poté byla na celou plochu aplikována cementová rychletuhnoucí vrstva Flowscreed o tloušťce 10 mm.

Informace o projektu

  • Zákazník: Royal Mail
  • Výrobky: Průmyslové podlahy
  • Oblast použití: Výroba
  • Lokalita: Atherstone, UK
  • Rok: 2017

Reference